ALTENSİS

Sürdürülebilirlik yönetimi kişi veya kurumların, işlevlerini kaliteden ödün vermeden, çevreye daha saygılı bir biçimde yürütmeleri için gerekli stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasını içerir. Altensis, Türkiye’nin bu kapsamda hizmet veren ilk sürdürülebilirlik yönetimi şirketidir.

Altensis’in verdiği hizmetlerin bazıları özetle şunlardır:

– LEED Sertifikası Hizmetleri: Altensis bünyesindeki uluslararası tecrübeye sahip LEED AP’ler (LEED uzmanları) ile yeni ve mevcut binaların LEED değerlendirme sürecinin her yönüyle yönetimi ve bu kapsamda gerekli mühendislik, koordinasyon ve danışmanlık hizmetlerini başarıyla yürütür.

– BREEAM Sertifikası Hizmetleri: Altensis yetkili BREEAM denetçileri ile yeni binaların BREEAM sertifikası alması sürecinde denetleme, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri sunar.

– Yeşil Yıldız Sertifikası Hizmetleri: Altensis, çevre dostu konaklama tesisi inşa etmek isteyen veya mevcut durumdaki tesisini sertifikalı hale getirmek isteyen müşterilerine tam kapsamlı Yeşil Yıldız Sertifikası danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. 2003 yılından beri uluslararası yeşil bina projelerine hizmet etmiş olan kuruluş, enerji ve proje yönetimi alanlarındaki bilgisini de ortaya koyarak, Yeşil Yıldız sertifika sisteminin tüm gerekliliklerini yerine getirmek için tam kapsamlı çözümler sunmaktadır.

– Yeşil Bina Etüdü: Mevcut binaların ne kadar yeşil bina olduğunun; enerji verimliliği, su verimliliği, iç mekan yaşam kalitesi, atık yönetimi, ulaşım imkanları vb. kriterlere göre, uluslararası yeşil bina sertifika sistemleri ve standartları kullanılarak berlirlenmesi hizmetidir.

– Sıfır Enerji: Altensis, senelik net enerji harcaması “sıfır” olan özel evlerin tasarımı ve inşaatını başarıyla gerçekleştirir.

– Enerji Yönetimi: Altensis, uzmanları binaların enerji tüketimlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve raporlanması, trend analizleri ile verimlilik olanaklarının belirlenmesi gibi konularda detaylı hizmetler sunmaktadır.

– Enerji Modellemesi: Bu kapsamda, yeni binalarda proje aşamasında veya mevcut binalarda renovasyon çalışmaları öncesinde binanın yıllık enerji tüketiminin bilgisayar simülasyonu ile hesaplanır ve projenin bu hesaplara göre optimizasyonu yapılır. Özellikle yeşil bina projelerinin önemli bir unsurudur.

– Enerji Kimlik Belgesi: Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (link) gereğince mevcut binalara enerji kimlik belgesi düzenlenmesi; Altensis çözüm ortakları tarafından gerçekleştirilir. Detaylı bilgi için www.enerjikimlikbelgesi.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

– Sürdürülebilirlik Raporlaması: Kurumların sürdürülebilir kalkınma hedefine doğru kurumsal performansla ilgili olarak ölçme, açıklama yapma ve iç ve dış paydaşlara karşı sorumlu olma uygulamasıdır.

– Karbon Yönetimi: Kurumsal düzeyde organizasyonun tüm faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların mevcut durumunun hesaplanıp yani verilerin izlenmesi ve hesaplanmasının ardından işletmelerin iş süreçlerini inceleyip emisyon azaltımı için gerekli önlemlerin ve uygulanmasına yönelik hedefler belirlenmesidir. Önleyerek azaltılamayan da denkleştirilebilir. Altensis, işletmelere uluslararası standartlara uygun olarak “GoldStandard” projeleriyle karbon nötrleme/dengelemede de yardımcı olur.

– Sürdürülebilirlik Eğitimleri: Altensis, sürdürülebilirlik alanında genel sürdürülebilirlik, ürün sürdürülebilirliği, iklim değişikliği, karbon ayakizi, entegre atık yönetimi v.b. konularda genel bilgilendirme eğitimleri olabileceği gibi firmanın ihtiyacına özel eğitimler de hazırlamaktadır.

DOKÜMANLAR


İLETİŞİM

Emre Ilıcalı
+90 216 410 6135
eilicali@altensis.com
İstanbul

GÜNCEL NOT

Intersolar 2021’de sizleri standımıza bekliyoruz.

HABERLER

Atatürk Fen Lisesi, İnovatif Uygulamalarıyla Örnek Oldu

Altensis’in danışmanlığını yaptığı Atatürk Fen Lisesi, fotovoltaik güneş panelleri, yeşil çatı, yağmur suyu toplama sistemi gibi birçok inovatif uygulama ile LEED adayı oldu. Depreme karşı yıkılıp yeniden yapılan Atatürk Fen Lisesi, çatı ve otopark üzerinde yer alan fotovoltaik güneş panelleri ...