Güneş Enerjisi Santralinde Dolu Sonrası Sigortalılar Ne Yapmalı?

Bildiğiniz üzere güneş enerji santrali ekipmanlarının hasar sonrasında zarara uğradığı fiziken anlaşılamayabilir. Yani; PV Enerji panelinin camında fiziksel bir kırılma görülmese de içerisinde hücresel yapıda zarar oluşmuş olabilir.

Bu nedenle hangi ürünlerin hasar gördüğü elektriksel testler neticesinde net olarak ortaya çıkacaktır.

Bu durumda öncelikle yapılacak ilk iş elbette sigorta şirketine hasar bildiriminde bulunmak olacaktır. Sonrasında termal kamera testleri ile gerekirse EL testlerinin yapılması gereklidir. Çünkü Hasarın sonraki yıllar fark ediliyor olması sigorta şirketi ile sigortalı arasında itilaf oluşturabilir. Hasarın hangi poliçe vadesi içerisinde oluştuğu muallak bir konu haline gelebilir. Fark edildiği ilk anda gerekli testlerin yapılmasını önermekteyiz.

Bir hassas noktaya daha dikkat çekmek gerekir. Hasarın tespit edilebilmesi için gerekli olan test işlemlerinin elbette bir ücreti olacaktır. Bu masrafların karşılanabilmesi için de sigorta poliçeleri içerisinde hasar arama masrafları teminatının yer alıyor olmasına dikkat edilmesi gereklidir.

Bu tip gizli hasar çeşitlerinin başlarına gelme ihtimaline karşın yatırımcıların ellerinin daha güçlü olması adına kendilerine enerji santrallerinin kabul işlemleri yapılırken en azında termal kamera ile sahalarını inceletmelerini önermekteyiz. Bu yapacakları işlem Sahalarının hasarsız olarak üretime başladığı konusunda ellerinde bir belge bulunması anlamına gelecektir.

Son olarak yatırımcılara poliçede yer alan muafiyet ( hasar sonrası hasardan yapılacak kesinti ) şartlarının iyi analiz edilmesi gerektiğini hatırlatalım. Poliçelerinde yüksek miktarlarda yapılacak olan muafiyet uygulamaları hasarın meydana gelmesi halinde kendilerini çok üzebilir. Sigorta poliçesi yapılmadan önce muafiyet şartlarını sigortacılarından iyi öğrenmeleri ve sigorta tekliflerini birbirleri arasında bu gözle karşılaştırmalılar.