Çağrı mektubu

Ankara’da imar harcı ödenmesi koşulu ile çağrı mektubu devredilecektir. 3 MW Ve ENH 700 mt mesafeli 160.000 USD/MW.

Behçet Koçak
+90 542 232 5023
behcetkocak06@gmail.com