kütüphane

Çatı Üstü Güneş Enerjisi Pazarının Gelişimi ve Potansiyeli

Çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinin (GES), hanelerin kendi elektrik arzlarını kontrol edebilmelerine olanak sağlayan ucuz ve yerel bir elektrik kaynağı olduğu tüm dünyada kanıtlandı. Enerji sistemine hanelerin katkıda bulunmalarını sağlayan bu yöntem ülkeler için, kısıtlı kamu kaynakları üzerindeki baskıyı azaltan uygun maliyetli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Talep söz konusu olduğunda yerel bir elektrik kaynağı […]

Read More...

İklim Değişikliği, Tarım ve Temiz Enerji

Türkiye’de tarım, hem ekonomik hem de sosyal olarak önemli bir sektördür. Bununla beraber, üstü açık büyük bir fabrika olan tarım sektörü başta olmak üzere narin ekosistemler, küresel iklim değişikliğine karşı büyük ölçüde savunmasızdır. Bu nedenle Türkiye’de, geleceğe dair tüm tarım faaliyetleri ve planlarında iklim şartları bilgisi önemli bir yer tutmaktadır. İklim Servisleri Küresel Çerçevesine (GFCS) […]

Read More...

Hava Kirliliği, Sağlık Etkileri ve Fosil Yakıtlar

Güncel veriler dünya nüfusunun %91’inin Dünya Sağlık Örgütü’nün limitlerine göre kirli hava soluduğunu gösteriyor. Tüm dünyadan 180 ülkenin dahil edildiği 2018 yılı Çevre Performans İndeksi raporuna göre; hava kirliliği halk sağlığını olumsuz etkileyen çevre kaynaklı en büyük tehlike olarak tanımlanıyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl İngiltere’de yapılan çalışmalar, kirli havanın anne karnındaki bebeğe bile ulaştığına dair yeni […]

Read More...

Gündergi 2019 Sayı 14

Uluslararası Güneş Enerjisi Derneği Türkiye Bölümü Günder tarafından hazırlanan Gündergi, sektördeki güncel gelişmeleri, yeni ürün ve teknolojileri özetlerken, aynı zamanda da farklı şirket temsilcileri ile röportajlar yapıyor. Gündergi’nin içeriği aynı zamanda İngilizce olarak da hazırlanıyor. Gündergi 2019 Sayı 14

Read More...

Güneş Enerji Santrallerinde Risk Analizi

Ekol Sigorta Ekspertiz Ltd şirketi tarafından hazırlanan bu kapsamlı raporda, güneş enerjisi santrallerinde risk analizi ve hasar yönetim uygulamaları hakkında detaylı bilgi verilmiş. Rapora göre güneş enerji santralleri için risk unsurlarını üç ayrı aşamada incelemek gerekiyor. 1)Tasarım aşaması 2)Montaj aşaması 3)İşletme aşaması Güneş Enerji Santrallerinde Risk Analizi

Read More...

Enerji Sektöründe Blockchain Kullanımı

Can Arslan bu özet sunumunda enerji sektörünün farklı segmentlerinde ne tür blockchain uygulamaları olabileceğini özetlemiş. Sunumun en güzel özelliklerinden biri de enerji piyasalarının ve piyasa içindeki farklı oyuncuları nasıl çalıştığı ile ilgili detaylı bilgi verilmesi. Enerji Sektöründe Blockchain Kullanımı

Read More...

Güneş Enerjisinin Yakın Geleceği Ve Türkiye İçin Çıkarımlar

Zorlu Enerji tarafından 2017 yılında hazırlanmış bu raporda önümüzdeki 10 sene boyunca güneş enerjisi teknolojileri ve maliyetlerindeki beklentiler özetlenmiş. Son 2-3 yıldaki gelişmeler bu tahminlerin ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Güneş Enerjisinin Yakın Geleceği Ve Türkiye İçin Çıkarımlar

Read More...

Sürdürülebilir Gelecek İçin Sürdürülebilir Enerji

TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında, içerik ortağı The Boston Consulting Group ile birlikte hazırlanan “Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji: Kısa ve Orta Vadeli Öneriler” isimli bu 2018 tarihli raporda, ülkemizin elektrik ve doğal gaz sektörleri bütüncül ve yenilikçi bir bakış açısıyla incelenerek, sürdürülebilir enerji sektörü için somut ve uygulanabilir kısa ve orta vadeli öneriler, […]

Read More...

GES Kalitesini Arttırma Ve Maliyetini Azaltma Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı FV kurulumlarda görülen iyi ve kötü uygulamaları göstermektir. Kılavuz yeni bir FV dizayn edilirken ve kurulurken kullanışlı bir referans olur. İyi uygulamalar, sistemde kullanılan bileşenlerin doğru çalışmasına olanak sağlayan ve ömründen önce deforme olmasını engelleyen uygulamalardır. Kötü uygulamalar ise daha önce yapılmış, fakat önlenmesi gereken uygulamalardır. Bu kılavuzda gösterilenlerin mevcut kurulumların genelinde […]

Read More...

YEO Solar Sözlük

Üyemiz YEO Solar tarafından hazırlanmış olan “Solar Sözlük” yayınında Güneş Enerjisi sektör ilgililerini aydınlatıcı nitelikte olan tanımlar, yönetmelik kavram tanımları, Hibrit enerji santralleri hakkında kısa bilgilendirmeler ve Güneş enerjisi sektöründeki güncel gelişmeler sunulmuş. YEO Solar Sözlük

Read More...