random-içerik

Random Perovskite

Son zamanlarda yapılan ArGe çalışmaları sonucunda tandem perovskite güneş hücrelerinin verimi %29’a ulaşmıştır.

Read More...

Random Güneş

Dünyadan gelen güneş enerjisinin miktarı dünyadaki toplam enerji tüketiminin 1500 katıdır.

Read More...