windy

01-RÜZGAR ENERJİSİNİN TARİHÇESİ

Rüzgar enerjisi binlerce yıldır yelkenleri ilerletmek için kullanılsa da mekanik ve elektriksel amaçlarla kullanımı MS 1. Yüzyılda görülmüştür. MS 1. yüzyıl: Tarihte bilinen ilk rüzgar çarkı Yunan bir mühendis olan İskenderiyeli Heron tarafından bulunmuştur. Bu rüzgar çarkı, bir makineye güç sağlamak için rüzgarla çalışan bir tekerleklektir. 7. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar: Rüzgar çarkları, İran’ın Afganistan […]

Read More...

02-KÜRESEL ENERJİ EKONOMİSİ

Enerji Dünyasında son yıllarda önemli değişiklikler yaşanmaktadır. Soğuk savaş sonrasında başlayan en büyük endişe Dünya’da ki enerji arzında yaşanacak sıkıntıydı. Fakat son 10 yılda Dünya’da fosil ve yenilenebilir enerji alanında enerji bolluğu yaşanmaktadır. Bunun da enerji arz-talep kısmında önemli etkileri olmaktadır. IEA(Uluslararası Enerji Ajansı) tarafından yayımlanan rapora göre; son 100 yılda Dünya’da nüfus değeri 2 […]

Read More...

03-AVRUPA VE DÜNYA’DA RÜZGAR ENERJİSİ

Türkiye’de ilk MW ölçeğinde rüzgar enerji santralinin devreye alındığı 1998 yılında Avrupa Birliğine üye ülkelerde 6.453 MW bir kurulu güç vardı ve yıllık kurulum kapasitesi 1.700 MW idi. 2002 yılı sonrası yıllık kurulum değerleri 5 GW üstünde seyretmiş ve 2017 yılı 13,9 GW karasal türbin montajı ile rekor yılı olmuştur. 2019 yılı sonu itibari ile […]

Read More...

04-MEVCUT PAZAR

Türkiye’de MW ölçeğinde olmayan ilk rüzgar türbini 1984 yılında, Çeşme’de bulunan Altınyunus otelinin bahçesine dikilen 11/55 kW gücünde 2 jeneratöre sahip türbindir. İlk MW ölçeğinde rüzgar enerji santrali ise 1998 yılı Şubat ayında Çeşme Germiyan bölgesinde devreye alınmıştır. 3 adet 500 kW güce sahip rüzgar türbini ile, tesis 1,5 MW kurulu güce sahipti. Yenilenebilir enerji […]

Read More...

05-TÜRBİN ÇEŞİTLERİ

Rüzgâr türbinleri dönme eksenlerine, devirlerine, güçlerine, kanat sayılarına, rüzgâr etkisine, dişli özelliklerine ve kurulum konumlarına göre sınıflandırılırlar. Dönme Eksenlerine Göre Rüzgar Türbini Çeşitleri: Rüzgâr türbinleri dönme eksenine göre üç gruba ayrılırlar; yatay eksenli rüzgâr türbinleri, dikey eksenli rüzgâr türbinleri, eğik eksenli rüzgâr türbinleridir. Yatay Eksenli Rüzgar Türbinleri: Bu türbinlerde; dönme ekseni rüzgâr yönüne paralel, kanatlar […]

Read More...

06-TÜRBİN PARÇALARI

Temel : Demir donatı ve yüksek kalite betondan oluşan, tüm sistem yüklerini taşıyan bölümdür. Kule : Rüzgar hızı ve enerjisi doğru orantılıdır. Kule, rüzgar türbinine ihtiyacı olan yüksekliği ve rotordan gelen yükleri temele ileterek ayakta durmasını sağlar. Kanat : Rüzgar türbinin dönmesini sağlayan kuvveti ve torku sağlar. Kanadın %70-75’i cam elyafı ile epoksi yada polyesterden […]

Read More...

07-TÜRBİN ÜRETİCİ FİRMALAR

2019 yılsonu itibari ile, Türkiye’de işletmedeki Reslerin türbin markalarına göre dağılımına göre kurulu güç bakımından liderliği Nordex firması almaktadır.yaklaşık 2,1 GW’lık toplam kapasite ile %26’lık bir oran oluşturmaktadır. Takibinde ise Vestas, Enercon ve SGRE gibi firmalar yeralmaktadır Tier standartlarının Uptime Enstitue tarafından ortaya atılması süreci, en güvenilir veri merkezleri nelerden ve nasıl oluşmalıdır sorununu çözmek […]

Read More...

08-YERLİ ÜRETİM

Türkiye’de üçüncü MW ölçeğinde rüzgar enerji santralinin devreye alındığı 2000 yılında, türbinin önemli aksamlarından olan kuleler ülkemizde Gemlik’te bulunan Çimtaş tarafından üretilmiştir. Yani Türkiye’de sektörün neredeyse başladığı zamanlarda, yerli üretim de başlamıştı. Sonrasında 2001 yılında, İzmir’de Ege Serbest Bölgesindeki Aero Rüzgar kanat fabrikası, sektöre özel üretim yapan Türkiye’deki ilk tesis olmuştur. Bu iki firma aynı […]

Read More...

09-YEKA PROJELERİ

YEKA kısaltması, “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları” anlamına gelmektedir. Bugüne kadar ülkemizde 2 adet karasal projeler için YEKA ihaleri sonuçlanmıştır. 1 adet de denizüstü 3 Ağustos 2017 tarihinde açık eksiltme usulü ile ihalesi yapılan YEKA RES1 projesi kapsamında Kayseri-Niğde, Sivas, Edirne-Kırklareli-Tekirdağ, Ankara-Çankırı-Kırıkkale ve Bilecik-Kütahya-Eskişehir bölgelerinde her biri en az 50 megavat büyüklüğünde, toplam 1.000 MW santral […]

Read More...

10-TÜRBİN KANADI ÜRETİM AŞAMALARI

Günümüzde özellikle 100 metreye varan uzunluklara yaklaşan kompozit rüzgar türbin kanatlarının üretimleri temel olarak vakum infüzyon metodu ile gerçekleştirilmektedir. Rüzgar türbin kanadı rüzgarı ilk karşılayan basınç kabuğu ve basıncın daha düşük olduğu emme kabuğundan oluşur. Basınç ve emme kabukları ana kabuklar olarak da adlandırılırlar. Öncesinde ayrı olarak üretilen yük taşıyıcı ana kuşak, kök kısmındaki kalınlığı […]

Read More...