Çatı Üstü GES ve Arazi Tipi GES: Sigorta Farkları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sigorta risk yönetimi açısından çatılara kurulan güneş enerji santralleri ile araziye kurulan güneş enerji santrallerinin sigorta süreçleri aynıdır. Temel olarak iki sistemde aynı kurulum ve işletme devrelerinden oluşur.

Aralarındaki Temel fark; çatı GES Sistemlerinde Üzerine kurulum yapılacak olan binanın sigortalanabilir riskleri ile santralin risklerine birleşmiş olur. Yani; Kurulum esnasında ve sonrasında santralde çıkabilecek yangın riski, üzerinde bulunan bina için de bir risk teşkil etmektedir. Veya yüklenicinin yanlış montajı veya dikkatsizliği nedeni ile bina izolasyonunda meydana gelebilecek bir sorunun bina içerisindeki demirbaşlara da zarar verebilme ihtimali oluşmaktadır.

Dolayısıyla çatısına GES Kurulumu yaptıracak olan yatırımcının EPC Şirketinden öncelikle bu durumları karşılayan 3. Şahıs Mali Mesuliyet sigortasını istemesi gereklidir. Bu konuya teminat sağlandığının poliçede açıkça belirtiliyor olması gereklidir.

Montaj esnasında yapıya gelebilecek zaralar için All Risk sigortası içerisinde mevcut tesislere de teminat sağlanmalıdır. Dolayısıyla ilk önce Montaj All Risk Sigortası, İçerisinde 3. Şahıs mali mesuliyet teminatı ve mevcut tesisler teminatı alınmalıdır. Santral üretime bağladıktan sonrada ayrıca 3. Şahıs Mali mesuliyet poliçesinin yer alması gereklidir.

Yüklenici ( EPC ) firmalarımıza da bir tavsiyede bulunalım. Çatı Tipi GES sistemlerinde arazi tipi GES sistemlerine nazaran daha fazla iş kazası riski mevcuttur. Kendilerini personellerinin geçirebilecekleri iş kazalarını neticesinde gelebilecek cezalardan korumak için İşveren Mali Mesuliyet Poliçesi ile de korumalarını önermekteyiz. Personelleri için de Ferdi Kaza Sigortaları yaptırmalarını ayrıca önermekteyiz.