CW Enerji’den Basın Açıklaması

Değerli Kamuoyuna,

Bilindiği üzere güneş paneli üretiminde ülkemizde ve Avrupa’da lider konuma sahip şirketimiz CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CW Enerji) güçlü ve kararlı adımlarla gerek ülkemizde gerekse yurtdışında faaliyetlerine devam ederken geçtiğimiz yaz aylarında, dış etkenlerin de katkısı ile yaşanılan ekonomik zorlukların bir yansıması sonucunda 16 Ekim 2018 tarihinde Antalya Asliye Ticaret Mahkemesi’ne Konkordato başvurusu yaparak, 17 Ekim 2018 tarihinde “Geçici Mühlet Kararı” almış idi.

Konkordato başvurusunun yapılmasında, mahkeme başvurumuzda da dayanakları ile açıkça ifade ettiğimiz üzere, Şirketimizin borca batık olmamasına ve sermayesinin tamamını korumasına karşılık, yaptığımız Sanayi 4.0 normlarında ve 165 Milyon TL tutarındaki yeni fabrika yatırımımız ve çeşitli müşterilerimizin siparişleri doğrultusunda, maliyetlerinin tamamını kendi kaynaklarımızdan karşılamak suretiyle geliştirerek, anahtar teslimi ve satışa hazır hale getirdiğimiz yaklaşık 50 MW büyüklüğünde güneş enerjisi santrallerinin (GES) ve maksimum %10’luk kısmı avans ödemesi olarak alınan ve tarafımızca üretimi gerçekleştirilen yaklaşık 30MW güneş panellerinin söz konusu müşterilerimiz tarafından, satın alınmaları için gerekli finansman kaynaklarını geçtiğimiz dönemde yaşanan kredi piyasasındaki daralma sebebiyle, kullanılamaması ve değişen piyasa koşulları nedeniyle üçüncü kişilerden alacaklarımızı zamanında tahsil etmekte yaşadığımız güçlük neticesinde, şirketimizin kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirmekte zorluk yaşayabileceği öngörüsü etkili olmuştu.

Ancak şirketimiz konkordato başvurusu sonrasında dahi başarılı çalışmalarına devam etmiş, günlük üç vardiya ile süren üretim faaliyetlerini kesintisiz devam ettirerek ülkemiz ve geleceğimiz için çalışmaya ve üretmeye devam etmiştir.  Konkordato süreci içerisinde Şirketimiz tarafından gerek bankalara ve tedarikçilerimize, gerek ise çalışanlarımıza ve üçüncü kişilere karşı tüm yükümlülüklerimiz zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmeye gayret edilmiş ve Şirketimizin içinde olduğu süreçten kimsenin olumsuz etkilenmemesi, azami çaba gösterilmek suretiyle, sağlanmıştır.  Aynı süreç içerisinde Şirketimiz ihracat çalışmalarına da yoğunlaşmış ve geçtiğimiz 2,5 aylık dönem içerisinde yurtdışında yeni 12 ülkede distribütörlük anlaşmaları imzalayarak yurtdışı satışlarını ve ihracatını önemli ölçüde ve istikrarlı bir biçimde artırmış, ülkemiz için değer yaratmaya devam etmiştir.

Bu süreç içerisinde, Şirketimiz kendi kontrolü dışında bulunan sebepler ile yaşadığı bu dönemi, tüm kreditör bankalarımızın, piyasa tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, başvuru süreci içerisinde çalışmalarımızı gözetleyen ve denetleyen Mahkeme’nin ve hukuk ve finans danışmanlarımızın özverili ve anlayışlı çalışma ve yaklaşımlarının da katkılarıyla, güçlenerek atlatmış ve bu süreci çok iyi yöneterek nakit akışındaki olumsuzlukları gidermiş, son 5 yılda sergilediği etkileyici büyümeyi bu süreçte dahi devam ettirmiştir.  Bu gelişmelerin sağlanmasında, ülkemizin geçtiğimiz dönemde yaşadığı olumsuzlukların hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesi ve sektörümüzün geleceğe güvenle bakabilmesinin sağlanması da son derece önemli olmuştur. Bu nedenle tüm kreditörlerimize ve yetkililerine, piyasa tedarikçilerimize, tüm müşterilerimize ve yatırımcılarımıza, konkordato komiserlerine, finans danışmanımız Finans Denetim YMM A.Ş. ortağı İbrahim Türkiş’e ve hukuk danışmanımız ve avukatımız Öztekin & Co. ortağı Av. İbrahim Doğu Öztekin’e içtenlikle teşekkür ederiz.

Sonuç olarak tüm bu olumlu gelişmeleri ve şirketimizin tüm paydaşlarına karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getirdiğini ve getirmeye devam edebileceğini değerlendiren Şirketimiz Yönetim Kurulu, hukuk ve finans danışmanlarımızın da görüşlerini dikkate alarak, Konkordato başvurumuzdan feragat etmeyi ve Geçici Mühlet kararının kaldırılarak sürecin sonlandırılmasını kararlaştırmış ve Mahkeme’ye yaptığımız başvurumuz sonucunda şirketimiz hakkındaki geçici mühlet kararı ve Konkordato süreci 07 Ocak 2019 tarihinde sonlandırılmıştır.

Şirketimiz, bundan sonra da faaliyetlerine güçlü adımlarla ve hız kesmeden devam ederek Ülkemiz ve geleceğimiz için çalışmaya ve üretmeye devam edecek ve özellikle yurt dışı pazarlardaki etkinliğini 30 ülkeye yaygınlaştırarak büyütecek, ülkemizde ürettiği ürünleri tüm dünyaya ihraç edecek ve ülkemizde olduğu gibi uluslararası pazarlarda da büyük ve önemli anahtar teslimi GES projeleri gerçekleştirecektir.

Güneşin olduğu her yerde biz varız…

Saygılarımızla,

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. adına

T. Tarık Sarvan                                   Volkan Yılmaz
Yönetim Kurulu Başkanı                  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı