Ege Avukatlık Bürosu İstanbul’da kurulmuş ve değişik sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki hizmet sunan bir hukuk bürosudur. 2012 yılından beri müvekkillerimize şirketler ve enerji hukuku başta olmak üzere birleşme ve devralmalar, uyuşmazlık çözümü, gayrimenkul hukuku ve sermaye piyasası hukuku dahil Türk hukukunun her alanında hizmet vermekteyiz.

Yurt dışında çalışma deneyimi bulunan takım arkadaşlarımız müvekkillerimize uluslararası standartlarda hukuki hizmet sunar. Müvekkillerimize ihtiyaçları doğrultusunda İngilizce ve Almanca hizmet verebilmekteyiz.

“Bu sayfada yer alan bilgiler EGE Avukatlık Bürosu tarafından yalnızca genel bilgi verme amacıyla sağlanmaktadır. Bu bilgiler yasal veya profesyonel tavsiye niteliğinde değildir. Paylaşılan bilgilerin doğru ve güncel olması için gereken mesleki özen gösterilmiş olsa da bilgilerin güncelliği konusunda herhangi bir taahhüt verilmemektedir. EGE bu konuda herhangi yasal sorumluluk kabul etmez.
Somut olayların özelliklerine göre uygulanacak hukuki kurallar duruma göre farklılık gösterebilir. Günümüzün hızla değişen koşulları nedeniyle mevzuat değişiklikleri ile ilgili güncellemelerde gecikmeler veya hatalar olabilir. Somut bir husus ile ilgili danışmanlık alınmak istendiğinde doğrudan ilgili uzmanlar ile iletişime geçilmelidir.”

VİDEOLAR
DOKÜMANLAR
İLETİŞİM

Özlem Ege Polat
+90 533 629 2378
ozlem.ege@ege-law.com
İstanbul-Türkiye

HABERLER

Akıllı Sözleşmeler, Uygulama Alanları, Avantaj ve Dezavantajları

Ege Avukatlık Bürosu, Akıllı Sözleşmeler'in, sözleşme hukuku kapsamında çok tartışılan akıllı sözleşmelerin ne olduğunu, hukuki niteliğini, uygulama alanlarını, bu sözleşmelere aykırılık durumunu, avantaj ve dezavantajları ile birlikte açıkladı. Blokzincir (blockchain) teknolojisinin hukuki, finansal ve teknolojik açıdan pek çok yeni kavramı ...

Yatırımcının EPC Firmalarıyla Yapacağı Sözleşmenin Yeterliliği Ölçülebilir

Prosumer 2020: Üreten Tüketiciler Konferansı’nda konuşan Ege Avukatlık Bürosu’nun kurucusu Özlem Ege Polat, GES yatırımcısının EPC firmalarıyla yapacağı sözleşmelerin önemini vurguladı. EPC firması seçiminin teknik ve finansal açılardan olduğu kadar, hukuki açıdan da çok önemli olduğunun altını çizen Polat, “Yatırımcının ...

Koronavirüs Salgınının İş Hukuku Perspektifinden Değerlendirilmesi III

İş Sözleşmesi’nin Feshi Yerine İşverenin Alabileceği Tedbirler: 1.1. Ücretsiz İzin Uygulaması: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22’inci Maddesi’nde düzenlenen çalışma koşullarında değişiklik kapsamında işveren işçiye ücretsiz izin teklifinde bulunarak 6 (altı) iş günü içerisinde işçiden yazılı olarak onay alarak ücretsiz izin ...

Koronavirüs Salgınının İş Hukuku Perspektifinden Değerlendirilmesi II

1. Koronavirüs’ün İş Sözleşmelerine Etkisi: 1.1. İşveren Açısından Koronavirüs Nedeniyle İş Sözleşmesi’nin Feshi: a) İşçinin Koronavirüs Sebebiyle Sağlık Raporu Alması ve Bu Kapsamda İşverenin Fesih Hakkı: İşçinin koronavirüs hastalığına maruz kalması durumunda iş sözleşmesi sağlık kuruluşlarınca düzenlenen raporlar süresince askıda ...

Koronavirüs Salgınının İş Hukuku Perspektifinden Değerlendirilmesi I

Giriş Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel çapta pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (“COVID–19”) salgınının işçi ve işveren yükümlülükleri ile hakları açısından Türk iş hukuku mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla bir yazı serisi kaleme alınmıştır. İlk yazımızda salgın hastalıkların Türk mevzuatındaki yeri ...

Türk Sermaye Piyasasında Kitle Fonlaması

Giriş 2017 yılında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (“Kanun”) yapılan değişiklikler ile Türk sermaye piyasasında kitle fonlaması ile finansmana imkan sağlanmıştır. 3 Ekim 2019 tarih ve 30907 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Paya Dayalı Kitle Fonlama Tebliği III-35/A.1” (“Tebliğ”) ile ise ...

Ticari Davalarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk

Bu yazımızda ticari davalarda dava şartı olarak getirilen arabuluculuk hakkında genel bir bilgi vermeyi amaçlamaktayız. 19 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan "155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılmasına İlişkin Kanunun 20. Maddesi uyarınca, arabuluculuk mekanizması zorunlu ...

Türk Ticaret Hukuku’nda ISKAT

Bu yazımızda Türk Ticaret Hukuku kapsamında ıskat, yani sermaye taahhüdünü yerine getirmeyen pay sahibinin pay sahipliği sıfatını yitirmesi konusunu genel hatları ile ele alacağız. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca anonim şirketlerde pay sahibine pay bedelini veya payın itibarini ...

Limited Şirketler ile Anonim Şirketlerin Hukuki Olarak Karşılaştırılması

Bir önceki yazımızda bahsettiğimiz üzere girişimcilerin Türk hukuku kapsamında kurmayı en çok tercih ettikleri şirket türleri anonim ve limited şirketlerdir. Bu kısa bilgi notunda anonim ve limited şirketlerin bazı özelliklerine değinerek her iki şirket karşılaştırmasını yapacağız: Ayrıntılı bilgi için: hande.aksu@ege-law.com ...

Türk Hukukunda Sermaye Şirketleri Kuruluşu

Bu yazımızda girişimcilerin şirket kurma süreciyle ilgili merak ettiği soruları genel hatları ile yanıtlamaya ve şirket kuruluş sürecini anlatmaya çalışacağız.Sermaye şirketleri olan anonim şirket ve limited şirketin kuruluş aşamasında oluşan farklılıklarına da kısaca değiniyor olacağız. Şirket kurma sürecinde esas olarak ...

Enerji Performans Sözleşmeleri III

Türkiye’de Enerji Verimliliği ve Performans Projeleri Uygulamaları Genel Bilgi Türkiye’de 2007 yılında yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu (“Kanun”) ile “enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin ...

Enerji Performans Sözleşmeleri II

Dünyada Enerji Performans Projeleri Uygulamaları Enerji Performans Sözleşmeleri (“EPS”) bir çok ülkede özellikle kamu kurumları tarafından yaygın şekilde kullanılmaktadır. İlgili ülkelerde EPS’lerin kullanım alanlarına ve sıklığına bağlı olarak farklı finansman yöntemleri geliştirilmiştir. Örneğin Amerika’da enerji verimliliğinin arttırılması amacıyla yapılacak iyileştirmelerde ...

Enerji Performans Sözleşmesi Nedir?

Dünyadaki karbon emisyonu azaltma/nötrleme hedefleri Paris Anlaşması ile hız kazanmıştır. Ülkeler şehirlerine yapacakları yatırımlar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim, enerji tasarrufu ve benzeri sürdürülebilir projeler ile karbon emisyonunu azaltarak veya nötrleyerek Paris Anlaşması’nda yer alan 2050 hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadırlar. Belirlenen ...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İşlemlerine Karşı Hukuki Yollar Nelerdir?

Kanuni bir tanımı olmamakla birlikte idari işlemler, idarenin kamu gücünü kullanarak idarenin tek taraflı irade beyanı ile hukuk düzeninde değişiklik meydana getirdiği işlemler olarak kabul edilir. Tüzük, yönetmelik, genelge, kurul kararları gibi idari işlemler düzenleyici işlemlerdir. Dolayısıyla bir idari kurum ...

Yeni Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği Kapsamında OSB’lerin Elektrik Üretimi

2 Şubat 2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin (“OSB Yönetmeliği”) 54. Maddesi’nde “OSB tüzel kişiliği ve katılımcının kendi ihtiyacı için kurulan/kurulacaklar hariç olmak üzere, güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler ...

Yeni Yönetmelik Kapsamında Kamu Kurumlarına Tanınmış Ayrıcalıklar Nelerdir?

Yönetmeliğe göre güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri ancak çatı ve cephe uygulaması olarak gerçekleştirilebilecektir. Yönetmelik arazi üstü güneş enerjisi santral uygulamalarının lisanssız şekilde yapılabilmesini sonlandırmıştır. Ancak 1044 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı, kamu kurum ve kuruluşlarını bu kısıttan istisna tutmuştur. Ayrıca, üretim ...

Mahsuplaşma Nedir?

12 Mayıs 2019 tarihli ve 30772 numaralı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile sektör tarafından uzun süredir beklenen mahsuplaşma konsepti de lisanssız elektrik üretiminde uygulama alanı bulmuş oldu. Mahsuplaşma Yönetmelikte “belirli bir zaman ...