GES projeleri alımı

Satın alınmak üzere, tüm izinleri alınmış GES projeleri arıyoruz. Sadece proje sahiplerinin aramasını rica ediyoruz.

Hakan Sezer
+90 532 347 1856
aktifco@gmail.com