GES projeleri için sensörler

GES projeleri için ışınım, pyranometre, ortam ve modül sıcaklık, rüzgar sensörleri ve datalogger tedariki yapmaktayız.

Vijdan Benamar
+90 542 365 1027
solar@sevenenergysolutions.com