Güneş enerjisi yatırımı

Uygun fon kaynaklarının araştırılması, tespit edilmesi, ilgili birimlere iletilerek koordinasyonun sağlanması ve takibinin yapılması, projelerin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasında ilgililerle koordinasyonun sağlanması, raporlama ve izleme yapılmasıdır.

ARD KON ENERJİ
+90 532 266 8374
mdardalanya@gmail.com