Güneş Santrali Hizmetleri

Yenilenebilir enerji üretim projeleriniz için,
– EPC
– Mekanik ve Elektrik kurulum
– ENH Kurulumu
– Test ve devreye alma
– Bakım ve Onarım (AG- YG Kısımlar)
– Projeye uygunluk kontrolü
– Geçici kabul işlemlerinin takibi
gibi alanlarda iş yükünüzü hafifletecek faaliyetler yürütüyoruz.

Emre ÜÇKARDEŞ
+90 532 776 6984
emreuckardes@gmail.com