I. Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları (YETA) Çalıştayı Yönetici Özeti