Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları İle Yeni Kapasite Yaratan Ülkeler