KÜTÜPHANE


Tüm dokümanlar Türkçe’dir.
Paylaştığımız dokümanlardaki içeriğin sorumluluğu tamamen yazara aittir.
Çalışmayan linkler için lütfen bize haber verin.
İngilizce makale ve sunumlar için lütfen İngilizce sayfamızı ziyaret edin.
Bu sayfada yayınlamak istediğiniz içeriği lütfen PDF formatında solar@solarbabatr.com adresine yollayın.

Çatı Üstü Güneş Enerjisi Pazarının Gelişimi ve Potansiyeli

Çatı Üstü Güneş Enerjisi Pazarının Gelişimi ve Potansiyeli

Çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinin (GES), hanelerin kendi elektrik arzlarını kontrol edebilmelerine olanak sağlayan ucuz ve yerel bir elektrik kaynağı olduğu tüm dünyada kanıtlandı. Enerji sistemine hanelerin katkıda bulunmalarını sağlayan bu yöntem ülkeler için, kısıtlı kamu kaynakları üzerindeki baskıyı azaltan ...
İklim Değişikliği, Tarım ve Temiz Enerji

İklim Değişikliği, Tarım ve Temiz Enerji

Türkiye’de tarım, hem ekonomik hem de sosyal olarak önemli bir sektördür. Bununla beraber, üstü açık büyük bir fabrika olan tarım sektörü başta olmak üzere narin ekosistemler, küresel iklim değişikliğine karşı büyük ölçüde savunmasızdır. Bu nedenle Türkiye’de, geleceğe dair tüm tarım ...
Hava Kirliliği, Sağlık Etkileri ve Fosil Yakıtlar

Hava Kirliliği, Sağlık Etkileri ve Fosil Yakıtlar

Güncel veriler dünya nüfusunun %91’inin Dünya Sağlık Örgütü’nün limitlerine göre kirli hava soluduğunu gösteriyor. Tüm dünyadan 180 ülkenin dahil edildiği 2018 yılı Çevre Performans İndeksi raporuna göre; hava kirliliği halk sağlığını olumsuz etkileyen çevre kaynaklı en büyük tehlike olarak tanımlanıyor ...
Gündergi 2019 Sayı 14

Gündergi 2019 Sayı 14

Uluslararası Güneş Enerjisi Derneği Türkiye Bölümü Günder tarafından hazırlanan Gündergi, sektördeki güncel gelişmeleri, yeni ürün ve teknolojileri özetlerken, aynı zamanda da farklı şirket temsilcileri ile röportajlar yapıyor. Gündergi'nin içeriği aynı zamanda İngilizce olarak da hazırlanıyor. Gündergi 2019 Sayı 14 ...
Güneş Enerji Santrallerinde Risk Analizi

Güneş Enerji Santrallerinde Risk Analizi

Ekol Sigorta Ekspertiz Ltd şirketi tarafından hazırlanan bu kapsamlı raporda, güneş enerjisi santrallerinde risk analizi ve hasar yönetim uygulamaları hakkında detaylı bilgi verilmiş. Rapora göre güneş enerji santralleri için risk unsurlarını üç ayrı aşamada incelemek gerekiyor. 1)Tasarım aşaması 2)Montaj aşaması ...
Enerji Sektöründe Blockchain Kullanımı

Enerji Sektöründe Blockchain Kullanımı

Can Arslan bu özet sunumunda enerji sektörünün farklı segmentlerinde ne tür blockchain uygulamaları olabileceğini özetlemiş. Sunumun en güzel özelliklerinden biri de enerji piyasalarının ve piyasa içindeki farklı oyuncuları nasıl çalıştığı ile ilgili detaylı bilgi verilmesi. Enerji Sektöründe Blockchain Kullanımı ...
Güneş Enerjisinin Yakın Geleceği Ve Türkiye İçin Çıkarımlar

Güneş Enerjisinin Yakın Geleceği Ve Türkiye İçin Çıkarımlar

Zorlu Enerji tarafından 2017 yılında hazırlanmış bu raporda önümüzdeki 10 sene boyunca güneş enerjisi teknolojileri ve maliyetlerindeki beklentiler özetlenmiş. Son 2-3 yıldaki gelişmeler bu tahminlerin ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Güneş Enerjisinin Yakın Geleceği Ve Türkiye İçin Çıkarımlar ...
Sürdürülebilir Gelecek İçin Sürdürülebilir Enerji

Sürdürülebilir Gelecek İçin Sürdürülebilir Enerji

TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında, içerik ortağı The Boston Consulting Group ile birlikte hazırlanan “Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji: Kısa ve Orta Vadeli Öneriler” isimli bu 2018 tarihli raporda, ülkemizin elektrik ve doğal gaz sektörleri bütüncül ve yenilikçi bir ...
GES Kalitesini Arttırma Ve Maliyetini Azaltma Kılavuzu

GES Kalitesini Arttırma Ve Maliyetini Azaltma Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı FV kurulumlarda görülen iyi ve kötü uygulamaları göstermektir. Kılavuz yeni bir FV dizayn edilirken ve kurulurken kullanışlı bir referans olur. İyi uygulamalar, sistemde kullanılan bileşenlerin doğru çalışmasına olanak sağlayan ve ömründen önce deforme olmasını engelleyen uygulamalardır. Kötü ...
YEO Solar Sözlük

YEO Solar Sözlük

Üyemiz YEO Solar tarafından hazırlanmış olan “Solar Sözlük” yayınında Güneş Enerjisi sektör ilgililerini aydınlatıcı nitelikte olan tanımlar, yönetmelik kavram tanımları, Hibrit enerji santralleri hakkında kısa bilgilendirmeler ve Güneş enerjisi sektöründeki güncel gelişmeler sunulmuş. YEO Solar Sözlük ...
Enerji Sektörü Nereye Gidiyor - 2035 Beklentileri

Enerji Sektörü Nereye Gidiyor – 2035 Beklentileri

Günümüz dünyasında enerji sektörünün birçok alanda en önemli belirleyiciler arasında olduğu tartışılmaz. Türkiye hem bulunduğu konum hem de kendi ihtiyaçları itibari ile enerji sektörü bazlı gelişmeleri (olumlu ve olumsuz) en yakından yaşayan ülkelerden. Coğrafyamızdaki dostluk ve gerilimler, ülkeler arası ittifak ...
Türkiye'de İklim Değişikliği Algısı Ve Enerji Tercihleri

Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı Ve Enerji Tercihleri

“Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması” iklim değişikliği konusunda güncel ve özgün haberler ve analizler üretmek için kurulmuş olan İklim Haber ile Türkiye’nin önde gelen araştırma şirketlerinden KONDA işbirliğinde yapıldı. Ülkemizde iklim değişikliği hakkında ne düşünüldüğünü ve giderek ...
Paris Anlaşması

Paris Anlaşması

Küresel iklim değişikliğini önce yavaşlatmak, sonra da durdurmak amaçlı hazırlanan Paris Anlaşmasını bugüne kadar birçok ülke imzaladı. Anlaşma hala birçok ülkenin temiz enerji yatırım planlaması için de bir referans noktası oluşturuyor. Ekoloji Kolektifi tarafından önsözü yazılan ve Türkçeleştirmesi yapılan Paris ...
Yenilenebilir Enerjide Fırsat Nerede

Yenilenebilir Enerjide Fırsat Nerede

Son senelere Türkiye, pek çok önemli gündem maddesinin yanında enerji altyapısı problemlerini de yeniden konuşarak girdi. BOTAŞ tarafından, konutlarda artan doğal gaz talebi neden gösterilerek çevrim santrallerine verilen gaz miktarında yapılan kısıntılar, bir yandan yüklü miktarda üretim kayıplarına neden olurken, ...
Enerji Sektöründe Kadın

Enerji Sektöründe Kadın

Deloitte Türkiye olarak daha önce yayınladığımız ‘Finans Dünyasında Kadın’ ve ‘Türkiye Otomotiv Sanayiinde Kadın’ çalışmalarımızdan sonra şimdi de çok önem verdiğimiz ‘Enerji Sektöründe Kadın’ raporumuzu sunmaktan sevinç duymaktayız. Bir seri haline getirdiğimiz kadınların Türk iş dünyasındaki yerini ve önemini vurgulayacak ...
Güneş Enerjisi Santrali Kurulumları Ve Yangın Önlemleri

Güneş Enerjisi Santrali Kurulumları Ve Yangın Önlemleri

Hem dünyada hem de ülkemizde ihtimal olarak çok düşük olsa da, farklı sebeplerle güneş enerjisi santrallerinden kaynaklanan veya güneş enerjisi santrallerinin maruz kaldığı yangın haberlerine denk gelmekteyiz. Bilhassa çatı üstü güneş santrali uygulamalarında bu tedirginlik biraz daha artıyor. Bu bağlamda ...
Güneş Enerjisinin İstihdama Olan Katkısı

Güneş Enerjisinin İstihdama Olan Katkısı

Enerji sürdürülebilir gelişme için endüstrinin başlıca girdisi olması açısından önemlidir. Dünya enerji sistemi yol ayrımındadır. Mevcut küresel eğilimler incelendiğinde; enerjinin arz ve tüketiminde çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri açısından sürdürülemez duruma geldiği görülmektedir. Bu sebeple, birçok ülke güneş enerjisine odaklanmıştır ...
Elder 2019 Elektrik Dağıtım Sektörü Raporu

Elder 2019 Elektrik Dağıtım Sektörü Raporu

ELDER 2019 Sektör Raporuna göre, 21 Elektrik Dağıtım Şirketi’nin gerçekleştirdiği yatırım tutarı 7 milyar 241 milyon 997 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Yatırımlarda en yüksek payın şebekeye ayrıldığı görüldü. Elektrik Dağıtım Sektörü 2014-2020 yıllarında 194 adet EPDK tarafından fonlanan Ar-Ge projesi ...
Türkiye Bilimler Akademisi Güneş Teknolojileri Raporu

Türkiye Bilimler Akademisi Güneş Teknolojileri Raporu

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA); önemli, öncelikli ve güncel konulara dair bilim temelli incelemeler ve danışmanlık yapma görevi ve toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak amacı çerçevesinde; bilimsel toplantılar, kongre, sempozyum, konferans ve çalıştaylar ile yayınlar gerçekleştirmektedir. Ülkemizde petrol, kömür ...
Fosil Yakıt Teşviklerinin Gizli Maliyeti

Fosil Yakıt Teşviklerinin Gizli Maliyeti

İklim değişikliği mücadelesi her zamankinden daha acil. dünya üzerindeki sağlıklı yaşamı korumak için küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme göre 2°C altında tutmamız ve 1,5°C ile sınırlandırmamız gerekiyor. Paris Anlaşması’nın bu temel hedefine ulaşmamız ancak küresel emisyonlardaki artışı 2020 yılından ...