KÜTÜPHANE

Tüm dokümanlar Türkçe’dir.
Paylaştığımız dokümanlardaki içeriğin sorumluluğu tamamen yazara aittir.
Çalışmayan linkler için lütfen bize haber verin.
İngilizce makale ve sunumlar için lütfen İngilizce sayfamızı ziyaret edin.
Bu sayfada yayınlamak istediğiniz içeriği lütfen PDF formatında solar@solarbabatr.com adresine yollayın.

Enerji Verimliliği ve Yeni İş Modelleri

Enerji Verimliliği ve Yeni İş Modelleri

Bu çalışmanın öncelikli amacı, 2030 yılına kadar, Türkiye’de enerji verimliliğinin UEVEP 2017-2023’ün devamındaki teknik ve ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi, bu potansiyelin hayata geçirilmesi için gerekli olan iş, politika ve finansman modellerinin belirlenmesi ve bu modellerin ticarileşme potansiyelinin analiz edilmesidir. Çalışmada Türkiye’nin ...
Her Yıl 3 GW Güneş - Neden Gerekli, Nasıl Mümkün ?

Her Yıl 3 GW Güneş – Neden Gerekli, Nasıl Mümkün ?

Yeni nesil piyasa tasarımı, tek başına ve aynı zamanda bir bütünün parçası olarak etkileşimli bir şekilde gelişmeye devam edecek olan bu paradigmaların hayata geçmesi ve düzenlenmesi konusunda etkinleştirici bir rol oynayacak. Dağıtık üretim ve bunun akıllı tüketimi bu tasarımı daha ...
Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santralleri Risk ve Hasar Değerlendirmesi

Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santralleri Risk ve Hasar Değerlendirmesi

Konut tipi güneş enerjisi santrallerinde; panel alanı düşük olduğu için akümülatörler üzerinde enerji depolanması önerilmektedir. Montaj alanının kısıtlı olması (monte edilebilir panel miktarı) ve yatırım maliyetleri dikkate alınarak ihtiyaç duyulan enerjinin doğrudan paneller üzerinden karşılanması verimsizdir. Bu nedenle akülmülatörler üzerinde ...
Güneş Çatı Sistemleri ve Depolama Uygulamalarının Analizi

Güneş Çatı Sistemleri ve Depolama Uygulamalarının Analizi

Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin getirdiği maliyet düşüşleri bu alandaki yatırımları da hızlandırmış durumda. Sektördeki ilerlemeyi desteklemek için ise uygun finansman imkanlarının yanında tamamlayıcı teknolojilerle iş birliğini destekleyecek mekanizmalar da sıklıkla tartışılıyor. Bu raporda, güneş enerjisi yatırımları odağında gelişmeler özetlenmekte ...
Türkiye'deki PV Panel Üretimi Pazar Araştırması

Türkiye’deki PV Panel Üretimi Pazar Araştırması

Türkiye’deki PV panel üretimi pazar araştırması üzerine yazılan bu raporda, sektör araştırması sonucunda Türkiye’de yer alan PV panel üretici firmalardan 22 tanesine ulaşılmış ve anket formları üzerinden 16 adet üretici firmanın; firma yapıları, üretim kapasiteleri, ürün çeşitleri, yatırım planları, ihracat-ithalat ...
Elektrik Piyasası Gelecek Perspektifleri - 3

Elektrik Piyasası Gelecek Perspektifleri – 3

Enerji sektöründe 10 yıl öncesine gitsek ve o zamandan bugüne baksak, şu an durduğumuz noktada olacağımızı tahmin edebilir miydik? Bu yazı dizisinde Renicop’tan Cihan Kıykaç ve Oculus Insights’tan Özge Özeke olarak geleceği sektördeki uzmanlara soralım, onların perspektiflerinden önümüzdeki 5-10 yıl ...
Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmalarının Hukuki Olarak İncelenmesi

Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmalarının Hukuki Olarak İncelenmesi

Küresel iklim değişikliklerinin ve teknolojik gelişmelerin neden olduğu enerji dönüşümü, büyük enerji tüketicilerinin enerji dönüşümünde yer almak için yeni iş modellerini araştırmasına ve bunları kendi ihtiyaçları için kullanmalarına yol açmıştır. Enerji dönüşümün hızlandırılmasında önemli yerleri olan kurumsal tüketiciler, kendilerinden beklenen ...
Yurttaş Enerjisi: Enerji Demokrasisini Gerçekleştirmek

Yurttaş Enerjisi: Enerji Demokrasisini Gerçekleştirmek

Sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş yapmak ve gerçek bir iklim politikası oluşturmak için enerji sistemimizi tamamen yenilenebilir bir sisteme dönüştürmemiz gerekiyor. Bu dönüşüm aynı zamanda “enerji demokrasisi” amacına ulaşmak için de iyi bir fırsat. Yeşil Hareket 70lerde nükleer santrallere karşı çıktığında, ...
2030 Yılına Doğru Türkiye'nin Optimum Elektrik Üretim Kapasitesi

2030 Yılına Doğru Türkiye’nin Optimum Elektrik Üretim Kapasitesi

Türkiye’nin önümüzdeki on yıl boyunca geçireceği enerji dönüşümü süreci, bugün verilecek politika kararları çevresinde şekillenecektir. Günümüzde yaşanmakta olan elektrik arz fazlası durumu ve COVID-19 salgınına bağlı olarak ortaya çıkan kısa vadeli iktisadi durgunluğa rağmen orta vadede ekonominin artış trendini devam ...
Enerji Kooperatifleri-I. Mevzuat Bilgilendirilmesi

Enerji Kooperatifleri-I. Mevzuat Bilgilendirilmesi

Enerji Kooperatifleri halkın sürdürülebilir ve ucuz koşullarda enerjiye ulaşımında tüm Dünya'da önemli bir misyon üstlenmiştir. Ülkemizde sınırlı sayıda örneği bulunan enerji kooperatifleri, gerekli düzenlemeler hayata geçirildiği takdirde büyük bir potansiyel taşımaktadır. Enerji Kooperatifleri-I. Mevzuat Bilgilendirilmesi ...
Gündergi 2020-Sayı 17

Gündergi 2020-Sayı 17

Türkiye’nin güneş enerjisi alanındaki en köklü oyuncularından biri olan GÜNDER’in yayın organlarından GÜNDERGİ, 17.sayısıyla karşımıza çıkıyor. Gündergi 2020-Sayı 17 ...
Elektrik Piyasası Gelecek Perspektifleri-4

Elektrik Piyasası Gelecek Perspektifleri-4

Enerji sektöründe 10 yıl öncesine gitsek ve o zamandan bugüne baksak, şu an durduğumuz noktada olacağımızı tahmin edebilir miydik? Bu yazı dizisinde Renicop’tan Cihan Kıykaç ve Oculus Insights’tan Özge Özeke olarak geleceği sektördeki uzmanlara soralım, onların perspektiflerinden önümüzdeki 5 10 ...
II.YETA Çalıştayı Yönetici Özeti

II.YETA Çalıştayı Yönetici Özeti

TurSEFF & Solarbaba iş birliğinde 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye’de yeni yenilenebilir enerji kurulu kapasitesi yaratabilmek için bir model olarak Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları (YETA) konulu üç çalıştaydan ikincisi gerçekleştirildi. Bu çalıştayların amacı, farklı tarafların katılımı ile beyin fırtınası yaparak, ...
Güneş Enerjisi Projelerinin Bağımsız Finansmanı

Güneş Enerjisi Projelerinin Bağımsız Finansmanı

DNV GL'in bağımsız finans değerlendirmeleri, süreç bazlı inceleme çalışmaları ve portfolyo etkisi ekseninde değerlendirdii Güneş Enerjisi Projelerinin Bağımsız Finansmanı raporunu aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. Güneş Enerjisi Projelerinin Bağımsız Finansmanı ...
TEİAŞ Bölgesel Bağlanabilir Kapasite Raporu

TEİAŞ Bölgesel Bağlanabilir Kapasite Raporu

Bu raporda açıklanan kapasiteler 2020 yılı başlangıcı itibarıyla Teşekkülümüz evrak sistemine girişi yapılan başvurular için uygulanacaktır. Çatı tipi GES bağlantı başvuruları bu rapordaki bölgesel kapasite kapsamı dışında değerlendirilmektedir. TEİAŞ Bölgesel Bağlanabilir Kapasite Raporu ...
Rüzgar Ölçüm Direklerinin Sigortalanmasında Olası Riskler

Rüzgar Ölçüm Direklerinin Sigortalanmasında Olası Riskler

Rüzgar ölçüm direkleri ile ilgili elde edilen bilgiler ve bulgular, araştırmalar ve hasar tecrübeleri sonucunda toplanan istatistiklerden derlenmiştir. Rüzgar Ölçüm Direklerinin Sigortalanmasında Olası Riskler ...
Dijital Dönüşümün İş Süreçlerine Etkileri

Dijital Dönüşümün İş Süreçlerine Etkileri

Uzun süredir dünyanın gündeminde olan ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle ajandaların ilk sırasına yerleşen dijitalleşme kavramının, gündelik hayatın yanı sıra iş dünyası üzerinde de geniş çaplı dönüştürücü etkilerini izlemeye başladığımız bir dönemden geçiyoruz. Milyarlarca insanın evlerine kapandığı, birçok endüstrinin çarklarının durduğu, ...
Fotovoltaik Yapıların Çökmesinde En Büyük Beş Etken

Fotovoltaik Yapıların Çökmesinde En Büyük Beş Etken

Çürüme ve çökme yapıların kaderinde vardır. Örnek olarak Dünyanın Yedi Harikaso'nı gösterilebilir. İnsanlık boyunca bilinen en sağlam yapılar, yüzyıllar içerisinde yıkıldılar, Büyük Giza Piramidi bile eski ihtişamının gölgesinde kaldı. Fotovoltaik sektörü, Dünyanın Yedi Harikası ile rekabet etmeyi hedeflemiyor ancak bu ...
Elektrik Piyasası Gelecek Perspektifleri

Elektrik Piyasası Gelecek Perspektifleri

"5-10 yıl içerisinde olacağından emin olduğum tek şey fiyatların düşeceği 2010 yılında sektöre ilk girdiğimde uygun maliyetleri ince filmlerin hızlıca veriminin arttığını görüyorduk O zamanlar bu soruyu sorsan her tarafı ince filme " diyebilirdim ama 2020 'ye geldiğimizde silikon hala ...
Yüzer Güneş Pazarı Raporu

Yüzer Güneş Pazarı Raporu

Yüzen güneş fotovoltaik (FPV) kurulumları, özellikle yüksek nüfus yoğunluğuna ve mevcut arazi için rakip kullanımlara sahip ülkelerde güneş üretim kapasitesini artırmak için yeni fırsatlar sunmaktadır. Hidroelektrik santrallerinde mevcut elektrik iletim altyapısının kullanılması, talep merkezlerine yakınlık (su temini re-voirs durumunda) ve ...
Gündergi 2020-Sayı 16

Gündergi 2020-Sayı 16

Türkiye’nin güneş enerjisi alanındaki en köklü oyuncularından biri olan GÜNDER’in yayın organlarından GÜNDERGİ, 16.sayısıyla karşımıza çıkıyor. Gündergi 2020-Sayı 16 ...
Türkiye 2030 Elektrikli Ulaşım Yol Haritası Çalıştayı

Türkiye 2030 Elektrikli Ulaşım Yol Haritası Çalıştayı

EY ve TEHAD'ın moderatörlüğünü yaptığı, farklı sektörlerden 100'ü aşkın katılımcı ile gerçekleşen Türkiye 2030 Elektrikli Ulaşım Yol Haritası Çalıştayı'nın Yönetici Özeti'ni sunarız. Türkiye 2030 Elektrikli Ulaşım Çalıştayı ...
FV Santraller İçin Bağımsız Mühendislik Nedir?

FV Santraller İçin Bağımsız Mühendislik Nedir?

Bu çalışmada FV santrallerde Bağımsız Mühendisin Görevi, Bağımsız Mühendislik İnceleme Türleri, Bağımsız Mühendislik Kapsamı ve Anahtar Noktalar, FV Sistemin Değerini Artırabilecek Sonuçlar konu başlıkları üzerinde durulmuştur. FV Santraller İçin Bağımsız Mühendislik Nedir? ...
Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Kaynak Garanti Belgesi

Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Kaynak Garanti Belgesi

Bu çalışmada YEK-G Sisteminin diğer enerji niteliğine dair bilgi vermeyi amaçlayan sistemlerle Blokzincir Üzerinde çalışması üzerine görüşler bildirilmiştir. Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Kaynak Garanti Belgesi ...
I. YETA Çalıştayı – Yönetici Özeti

I. YETA Çalıştayı – Yönetici Özeti

20 Şubat 2020 tarihinde TurSEFF ve Solarbaba işbirliği ile gerçekleştirilen I. YETA Çalıştay’ına (“Çalıştay”) sektör paydaşı birçok şirket katıldı. Çalıştay, yenilenebilir enerji sektöründe bir finansman modeli olarak dünyanın birçok ülkesinde kullanılan Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları’nın (“YETA”) (Renewable Corporate Power Purchase ...
Enerji Sektörü: Bir Belirsizlik Hikayesi ve Gelecek Üzerine Perspektifler

Enerji Sektörü: Bir Belirsizlik Hikayesi ve Gelecek Üzerine Perspektifler

Enerji sektöründe 10 yıl öncesine gitsek ve o zamandan bugüne baksak şu an durduğumuz noktada olacağımızı tahmin edebilir miydik Bu yazı dizisinde Renicop’tan Cihan Kıykaç ve Oculus Insights’tan Özge Özeke olarak geleceği sektördeki uzmanlara soralım, onların perspektiflerinden önümüzdeki 5 10 ...
Gündergi 2020-Sayı 15

Gündergi 2020-Sayı 15

Türkiye'nin güneş enerjisi alanındaki en köklü oyuncularından biri olan GÜNDER'in yayın organlarından GÜNDERGİ, 15.sayısıyla karşımıza çıkıyor. Gündergi 2020-Sayı 15 ...
Enerji ve Ulaşım Sektöründe Bataryanın Rolü

Enerji ve Ulaşım Sektöründe Bataryanın Rolü

Esneklik seçeneklerinden biri olan batarya enerji depolama teknolojilerinin, farklı uygulama alanlarında kendine özgü avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Batarya enerji depolama sistemlerinde yaşanan teknolojik gelişmeler dikkate alındığında, maliyet ve fayda karşılaştırmalarının tam olarak anlaşılması için konunun farklı perspektiflerden ve daha detaylı ...
IEA Yenilenebilir Enerji Raporu İstanbul Sunumu

IEA Yenilenebilir Enerji Raporu İstanbul Sunumu

Aralık 2019 ayı içinde İstanbul'da Solarbaba tarafından organize edilen etkinlikte IEA Yenilenebilir Enerji Raporunun lansmanı yapıldı. İlk defa Türkiye'de yapılan bu etkinlikte IEA kıdemli analisti Heymi Bahar konu ile ilgili güncel gelişmeleri yaptığı sunumda özetledi. IEA Yenilenebilir Enerji Raporu İstanbul ...
Güneş Enerjisi Santrallerinin Yıldırımdan Korunması

Güneş Enerjisi Santrallerinin Yıldırımdan Korunması

Güneş santralleri en yüksek yıldırım risk seviyesi olan birinci bölgede bulunurlar. Bu nedenle yıldırım darbelerine karşı dikkatlice korunması gerekir. Yine bir santralin topraklamasının doğru ve uzun ömürlü yapılması 25 yıl çalışma beklentisi olan bu santraller için hayati öneme sahiptir. Yılkomer ...