Sigorta Poliçelerindeki Muafiyet ve Limit Kavramları Nedir?

Limit ve muafiyet kavramları Enerji santrallerinde kritik konular olduğu için ayrıca belirtmek istedik. Sigorta poliçelerinde limit, ödenebilecek maksimum tazminat bedeli anlamına gelmektedir.

Örneğin; Güneş enerji santrali işletme devresi sigorta poliçesinde Dolu teminat limiti 50.000- USD diyelim. Olası bir hasar sonrası sigorta poliçesi bu durumda en fazla 50.000- USD tazminat ödeyecektir. Bu uygulamanın ismi sigorta limitidir.

Bazı sigorta poliçelerinde limit uygulamalarının olduğunu görmekteyiz. 1 mW bir GES te yaklaşık 300.000-USD Güneş enerji panelinin bulunduğunu var sayarsak 50.000- USD dolu limitli bir sigorta poliçesi DOLU Hasarında en fazla 50.000- USD ödeme yapacaktır.

Bilindiği üzere dolu ve diğer doğal afet çeşitleri büyük ölçekli hasarlardır. Dolu hasarının Gerçekleşmesi halinde muhtemelen güneş enerji panellerinin hepsi zarar görecektir. Fiziken olmasa da mikro çatlak açısından bu şekilde gerçekleşecektir. Bu gerekçeler ile de poliçelerde illaki limit olması gerekli ise santraldeki gerçek riske uygun miktarda olmalıdır.

Gene sigorta poliçelerindeki muafiyet kavramı en basit ifadesi ile hasardan uygulanacak ( tenzil edilecek ) kesinti anlamına gelmektedir. Bu konuda uygulanacak kesinti miktarının ürünlerin bedeline uygun olması gerektiği hassasiyetini doğurmaktadır.

Yani; 10 kW lık bir çatı GES Sistemimizin olduğunu düşünelim. Bu sistemin sigorta poliçesinde de doğal afetlere karşı 5.000- USD muafiyet olduğunu var sayalım. Bilindiği üzere 10 kW lık bir GES’in yaklaşık panel maliyeti 3.000 – 4.000.USD arasındadır.

Doğal afetlerde hasar alacak ekipmanlar PV enerji panelleridir. Dolayısıyla bu taban muafiyet uygulamasında doğal afet hasarlarının ödenmemesi sonucu çıkacaktır.

Peki bu hassasiyetler ile Yatırımcılara önerilerimiz nedir? Yatırımcıların kurulum yaptırdıkları sistemlerin ürün bedellerine hakim olmalarını ve bu ürünlerin hangi hasar çeşitlerine karşı hassas olduklarını değerlendirmelerini ve sigorta poliçelerindeki limit ve muafiyet konularını bu gözle ele almalarıdır.