Sigorta Sahipleri Poliçelerdeki Sigorta Bedelini Belirlemek İçin Ne Yapmalı ?

Sigorta sisteminde en büyük sorunların başında sigorta bedelinin doğru belirlenmemiş olması gelmektedir. Nedeni de sigorta sisteminde proje bedeli ile sigorta bedelinin tutmaması halinde gerçekleşen hasardan kesinti uygulanıyor olmasıdır. Örnekle anlatmamız gerekirse: Yatırımcının santralinin maliyet bedeli 100 TL olsun. Sigorta poliçesindeki proje bedeli de 50 TL belirlenmiş olsun. Bu durumda 20 TL’lik bir hasarın yaşandığını varsayalım. Sigortacılık sistemi sigorta bedelinin az bildirilmiş olması gerekçesi ile hasarı 50 / 100 oranında eksik öder. Yani 20 TL’lik bir hasarda müşteriye 10 TL’lik hasar ödemesi yapılır.

Sigorta bedelleri belirlenirken yaşadığımız sıkıntıların başında vergi dahil bedellerin dikkate alınmaması gelmektedir. Bildiğiniz gibi çoğu GES, yatırım teşvik belgesi ile kurulmaktadır. Tabii vergilerden muaf olarak ekipmanlar alınmaktadır. Fakat santral kurulduktan sonra bu teşvik belgesinin işlevi bitmektedir. Dolayısıyla bu durumda hasar yaşanması halinde ürünlerin vergi dahil satın alınması gerekmektedir. Sigorta bedeli belirlenirken vergiler düşülüp bu şekilde beyan edilirse böyle bir sorun ile karşı karşıya kalınabilir. Özetle; Sigorta bedeli ürünlere vergiler dahil bedeller eklenerek bildirilmelidir.

Diğer yandan, çağrı mektubu geliştirme masrafları ve arazi bedelleri sigorta bedeline eklenmemelidir. Bu kısımların sigorta bedelinin belirlenmesi ile ilgisi yoktur.

Ürünlerin teminindeki nakliye masrafları ve uygulama işçilikleri sigorta bedeline eklenmelidir.Tesiste bulunan EPC iş yapım sözleşmesinde ( Yüklenici Sözleşmesinde ) bulunmayan fakat sonradan sahaya uygulanabilen SCADA Takip sistemleri, kamera sistemleri, temizleme robotu veya makineleri gibi ekipmanlar sigorta bedeline eklenmelidir.

Yatırımcılarımıza genel tavsiyemiz şu olacaktır: Sahada bulunan ekipmanlar alt alta yazılmalı, bedelleri belirlenmeli, vergiler eklenmeli ve sigortacı ile istişare edilerek toplam sigorta bedelinin adı konulmalıdır.

Son olarak genel sigorta uygulaması olarak belirtelim. Sigorta yapılacak bir sistemin bedeli belirlenirken güncel piyasa rayiç bedeli ( satış bedeli ) dikkate alınmaz, yeniden inşa bedeli dikkate alınır. Yani; 1 MW GES Sahası bugün 1M USD’ye satılırken, vergi dahil 800.000 USD’ye kuruluyor olabilir. Bu durumda sigorta bedeli 800.000 USD olmalıdır.