GÜNEŞ PANELLERİNİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Güneş panellerinin ortalama ömrü 25 yıl olarak değerlendirilmektedir. Önceki uygulamalarda kullanım ömrünü tamamlayan veya kırılan güneş panelleri, genellikle sadece cam ve alüminyum çerçevelerinde kullanılmak üzere veya diğer camlarla karıştırılan genel amaçlı geri dönüşüm tesislerinde değerlendiriliyordu. Hatta birçoğu da çimento fırınlarında yakılıyordu.

Güneş panellerinin ana yapısına bakıldığında ağırlıklı olarak cam ve metal aksamdan oluşmaktadır. Bu durum güneş panellerinin geri dönüştürülebilir olduğunu göstermektedir. Paneller üzerinde ya da dahilinde kullanılan cam koruma kağıtları, ahşap paneller ve atık hücreler de geri dönüşümün konusu olabilmektedir.

Söz konusu geri dönüşüm faaliyeti gerçekleştirilebilirse; sadece milyarlarca dolarlık bir pazar oluşturulmayacak, aynı zamanda; her geçen gün dünya çapında şimdiden milyonlarca tona ulaşan panel çöplüğünün insanlığa faydalı bir amaçla kullanılması sağlanacaktır.

Fransa’da kurulan güneş panelleri için geri dönüşüm fabrikası, bu konuda iyi bir örnek oluşturmaktadır. Veolia’nın yeni fabrikası, yeni panel üretimi için kullanılabilecek granül haline getirilen cam, silikon, plastik, bakır ve gümüşü ayırmaktadır. Bir kristal silikon güneş paneli %65-75 cam, çerçeve için %0-15 alüminyum, %10 plastik ve sadece %3-5 silikondan oluşmaktadır. Fransa’da yeni kurulan tesis bu tip panellerin dışında kalan ve ülke pazarının sadece küçük bir yüzdesini oluşturan ince film güneş panellerini geri dönüştüremiyor.
Şirket aynı zamanda, ülkedeki kurulu güneş enerjisi kapasitesinin yılda %30-40 artarak, 2016’da 53 bin ton ve 2017’de 84 bin tonla büyüdüğüne dikkat çekmektedir. Veolia, hizmet dışı bırakılan PV panellerinin dünya çapında tonajının 2050 yılına kadar on milyonlarca ton kadar artacağını tahmin etmektedir.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), 2016 yılında yaptığı güneş paneli geri dönüşümüne ilişkin bir çalışmada, uzun vadede, güneş panellerinin geri dönüşümü için özel tesislerin inşa edilmesinin anlamlı olduğunu belirtmektedir. IRENA raporunda, geri kazandırılacak malzemelerin 2030 yılına kadar 450 milyon Doları, 2050 yılına kadar ise 15 milyar doları geçebileceğini tahmin etmektedir.

Yapılan çalışmalarda küresel çapta güneş paneli atıklarının 2016 sonu itibariyle 250.000 ton olduğunu belirtirken, kuruluş aynı zamanda 2050’ye kadar bu rakamın 5 milyon tondan fazla olacağını benimsemektedir.