KÜRESEL İKLİM KRİZİ

Dünyamızın atmosferi seraya benzer bir şekilde çalışmaktadır. Yerküreye gelen güneş ışınlarının neredeyse yarısı geri yansımaktadır. Gezegenimizin atmosferi; ozon, metan, karbondioksit, su buharı, azot oksit gibi sera gazı olarak bilinen gazlar nedeniyle yerküreden yansımakta olan güneş ışınlarının bir miktarını tekrar yerküreye göndermektedir. Bir yorgan gibi çalışan bu gazlar sayesinde yerküredeki ortalama sıcaklık, hayvan ve bitki ve insanların hayatını devam ettirmesini sağlayacak bir sıcaklık seviyesi olan 15°C’yi yakala imkânı sağlamaktadır. Bahsi geçen sera gazları hiç olmasaydı, yerkürenin ortalama sıcaklığı -18°C dolaylarında seyrederdi. Sera gazlarının bu doğal tesiri ise “sera gazı etkisi” olarak isimlendirilmektedir.

Atmosferdeki karbondioksit oranı %40 artarak 280 ppm’den 394 ppm’e ilerlemiş, sera gazlarının oranı ise endüstri devrimi sonrasında artarak ilerlemiştir. 1988 ‘de kurulan Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), CO2 oranındaki artışın sebebinin fosil yakıt kullanımı olduğunu düşünüyor. Bir diğer önemli sebep ise, başta orman eksikliği ve tarlaların yanlış ekilmesi. Atmosferdeki tesirlerin nihayetinde ortalama küresel sıcaklıklar da artışa IPCC ortaya koymuştur.

Küresel İklim Değişikliği Sebepleri

IPCC, küresel iklimin artarak ilerlemesinin başlıca nedeninin insanların sera gazı emisyonlarındaki etkisi olduğunu söyledi. İnsanların fosil yakıtların yakması, atmosferimizdeki CO2 oranının artış göstermesindeki en büyük sebeplerdendir. Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’ne göre 2004’teki insan bazlı sera gazı emisyonlarının %56’sına fosil yakıt kaynaklı karbondioksit neden olmuştur. Çölleşme de %17 etki etmektedir.

Fosil yakıtlardaki en çok bilinen yakıt kömürdür. Dünyanın tamamında birincil enerji ihtiyacının %27’si kömür ile giderilirken, sera gazı emisyonlarının %43’üne ise kömür sebep olmaktadır. %36 etkileyen petrol, %20 neden olan doğal gaz kaynakları ise bu listenin devamındadır.

Küresel İklim Değişikliğinin Sonuçları

Küresel iklim değişikliğinin sonucu sadece dünyadaki sıcaklığın artması değil. Sel, kuraklık ve kasırgalar gibi büyük durumların sık sık olması ve etkilemesinde yükselme, deniz ve okyanus seviyelerinde artış, buzulların eriyerek kaybolması gibi nedenler nihayetinde hayvan, bitki ve insanların hayatları da riske girmektedir.

Küresel iklim değişikliğinin sebeplerini olabildiğince azaltmak için ortalama sıcaklıklardaki yükselmenin maksimum 2°C sıcaklık olması gerekmekte. Bu amacın gerçekleşmesi için atmosferimizdeki karbondioksit oranının 450 ppm’i geçmemesi gerekmektedir.

Dünya Bankası, CO2 emisyonlarının bu yükselme ile 2060’da artışın 4°C’ye çıkacağını ve bu yükselmenin sonuçlarının özellikle refah seviyesi düşük insanları daha çok etkileyeceğini belirtiyor.