46-GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM

Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki istihdam yapısı diğer endüstrilerdeki istihdam yapısı ile karşılaştırıldığında, üretim ve dağıtım aşamalarının benzer nitelikte olduğu; proje geliştirme, inşaat ve montaj süreçlerindeki istihdam yapısının proje tabanlı olması nedeniyle farklılıklar içerdiği; işletme ve bakım aşamalarındaki istihdam şekillerinin ise daha kalıcı olduğu görülmektedir (Yılmaz: 2014).

Türkiye’de yenilenebilir enerji sektöründe kaç kişinin istihdam edildiğine, istihdam edilenlerin hangi alt sektörlerde çalıştığına (İnşaat, Kurulum, İşletme, Bakım), eğitim, yaş, cinsiyet gibi sosyal demografik özelliklerine dair henüz resmi bir veri bulunmamaktadır. Türkiye’de 2017 Nisan itibariyle yaklaşık 6000 MW rüzgar kurulu güç ve 1000 MW güneş kurulu güç mevcuttur. Kurulu güç üzerinden de istihdam kestirimi yapılabilmektedir. Bazı çalışmalarda araştırmacılar sektörde faaliyet gösteren anket yoluyla veri toplamaya çalışmakta ve uluslararası istihdam faktörlerini Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörüne uygulayarak sektörde çalışanların sayısını ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Yenilenebilir enerji sektöründe istihdama dair rakamlar hakkında veri toplayabilen diğer bir yapı da sektörel kuruluşlardır. Örneğin GÜNDER, (Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Bölümü) Türkiye’de 2017 yılında Fotovoltaik alanında 12700 ve Güneş Isıtma/Soğutma alanında 16600 toplam olmak üzere toplam 29300 kişinin istihdam edildiğin ifade etmektedir.