49-GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDEKİ GÜNCEL PROBLEMLER

İçinde bulunduğumuz mevcut durumda Türkiye’deki güneşlenme potansiyeli gibi etkenler değerlendirildiğinde güneş zengini bir ülke olduğunu biliyoruz. Ancak gerek sektördeki problemler gerekse teknoloji altyapısı dolayısıyla kullanamadığımız büyük bir potansiyel mevcut. Güneş enerjisi sektöründe de diğer sektörlerde olduğu gibi bu problemlere odaklanmaya ve çözüm önerileri getirmeye çalıştık.

1) Dağıtım Şirketleri İle Güneş Enerjisi Sektörü Çekişmesi
2) Şebeke-Kapasite Problemleri
3) Elektrik Depolama Eksikliği
4) Öztüketim Amaçlı Kullanımlarda Düşük Verimlilik
5) GES Kurulumuna Yönelik Bina Mülk Sahiplerinin İsteksizliği
6) Güneş Panellerinin Farklı Formlarının Olmaması
7) Türkiye’de Fosil Yakıt Sektörüne Direkt Ya Da Dolaylı Daha Çok Destek Verilmesi