GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU VE MEKAN ISITMA

Güneş enerjisinden yararlanmanın çok sayıda yöntemi olmasına rağmen, bu yöntemler içerisinde en olgunlaşmış ve yaygın olarak kullanılanı ısıl uygulamalarıdır. Bu sistemler en temel anlamda güneş enerjisini ısıl enerjiye dönüştürürler. Elde edilen ısı enerjisi; ısıtma ve soğutma uygulamaları, su arıtma, buhar üretimi, elektrik üretimi, endüstriyel kurutma, pişirme vb. çok sayıda farklı şekilde kullanılabilmektedir. Güneş enerjisinin ısıl uygulamaları üç temel sistem elemandan oluşmaktadır. Bunlar; güneş kolektörü, ısı değiştiricisi ve depolama ünitesidir. Bu sistem ekipmanlarının birlikte olduğu sistemlerde bulunmaktadır. Güneş enerjisinin ısıl uygulamalarında elde edilen ısı enerjisi doğrudan kullanılabileceği gibi başka sistemlere de entegre edilebilmektedir. Güneş enerjisinin en yaygın ısıl uygulamaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1.Sıcak su elde etmek sistemleri,
2.Kapalı hacim ısıtma sistemleri,
3.Buhar üretimi ve buhar ile elektrik üretim sistemleri,
4.Güneş enerjisi destekli ısı pompası sistemleri,
5.Soğutma uygulamaları,
6.Su arıtma uygulamaları,
7.Güneş havuzu uygulamaları,
8.Fotovoltaik panellerle beraber ısı enerjisi üretimi.

Bu sistemler en temelde güneş enerjisini ısı enerjisine dönüştürüp bir ısı transferi akışkanına aktarırlar (su, hava, antifriz vb). Sıcaklığı yükselen veya faz değiştiren ısı transferi akışkanı direkt olarak depolanıp veya kullanılabileceği gibi bir ısı değiştirici aracılığı ile başka bir ortama da aktarılabilir veya depolanabilir. Bu işlemler yapılan uygulamalara göre farklılık göstermektedir.
Tüm yenilenebilir enerji kaynakları gibi güneş enerjisinden sürekli olarak yararlanmak mümkün değildir. Enerji kaynağının aktif olmadığı dönemlerde enerji kaynağından yararlanmaya devam edebilmek için kullanılabilecek en etkili yöntemlerden biri enerji depolamadır. Örneğin güneş enerjili sıcak su sistemlerinde veya hacim ısıtma sistemlerinde gündüz saatlerinde depolanan ısı enerjisi, gece saatlerinde sıcak su kullanımına veya hacim ısıtmasının devam etmesine olanak sağlamaktadır. Enerji depolamanın enerji türleri (mekanik, ısı, elektrik, manyetik vb.) kadar çeşidi vardır. Enerji depolama türleri arasında ısıl enerji depolama güneş enerjisinin ısıl uygulamaları için en uygun olan türdür. Ayrıca ısıl enerji depolama, enerji depolama türleri arasında en gelişmiş ve olgunlaşmış türü olduğu belirtilmiştir.