TAŞIYICI SİSTEMLER

Güneş enerjisi tesislerinde, panel ve inverterden sonra belki de en önemli üçüncü ekipmanı konstrüksiyon yani metal taşıyıcı sistemler oluşturuyor. Onları özellikle geniş düzlüklere kurulmuş, MW’lar düzeyinde elektrik üreten panellerin altında görürüz. Tesislerin ayakları diye de adlandırabileceğimiz bu sistemler ne kadar yere sağlam basıyorsa, sistem o kadar ayakta kalacak demektir.

-Konstrüksiyona karar verirken çok düşük fiyatlara aldanılmamalı. Kesinlikle yapılmış projeler incelenmeli, gerekirse saha ziyaretleri talep edilmelidir.GES yatırımlarının en az 25 yıl süreyle çalışacağı göz önünde bulundurulduğunda, bu yatırımlar için kullanılacak malzemelerin de çok dikkatli seçilmesi gerekir.
-İmalat sırasında kalite kontrole önem verilmeli. İmalata giden ürünün, verilen tolerans değerlerine uygun olup olmadığı denetlenmelidir. Aksi takdirde uygulama aşamasında sorunlar yaşanabilir.
-Alt yapıda ilk önce arazi ve iklim şartlarına göre; “çakma” ya da “beton kaidelere montaj” uygulamalarından hangisinin faydalı olacağı hesaplanmalıdır.Çakma yöntemiyle yapılacak projelerde, kullanılacak malzemenin 25 yıl toprak altında kalacağı hesaplanarak, ona göre seçilmesi gerekir.
-Taşıyıcı malzemelerin birleştirilmesinde kullanılacak cıvatalar mutlaka kaliteli olmalıdır. İleride cıvatalarda meydana gelebilecek paslanma ya da deformasyon santralin verimini etkileyecektir.
-En iyi malzemelerin seçilmesinin yanında montajın da çok önemli olduğu unutulmamalıdır. Montaj esnasında yapılan işlemler, alt yapının ömrünü etkileyen en önemli unsurların başında gelir. Mutlaka kalifiye personel kullanılması gerekir.
-Uygulanacak projenin statik hesabında, zemin etüt raporu önemli bir konudur.