SOLAR REHBER

SOLAR SÖZLÜK

SOLAR SÖZLÜK

Solar Sözlük FOTOVOLTAİK HÜCRE VE MODÜLLER Amorf fotovoltaik malzeme: Atomları arasında uzun mesafeli yapısal düzen olmayan yarı kararlı durumda katı ...
ELEKTRİKLİ ULAŞIM

ELEKTRİKLİ ULAŞIM

Elektrikli Ulaşım Küreselleşen dünya, hızla gelişen teknoloji ve artan nüfus, özellikle petrol ürünleri olmak üzere yüksek enerjili ve yenilenemeyen enerji ...
ŞEHİR YAŞAMINDA GÜNEŞ ENERJİSİ

ŞEHİR YAŞAMINDA GÜNEŞ ENERJİSİ

Şehir Yaşamında Güneş Enerjisi Günümüzde şehirlerde yaşayan nüfusun artmasıyla enerjinin verimli kullanımı, çevresel değerlerin korunması, kentsel hizmet kalitesinin arttırılması ve ...
TAŞIYICI SİSTEMLER

TAŞIYICI SİSTEMLER

Güneş Enerjisi Santrallerinde Taşıyıcı Sistemler Günümüzde güneş enerjisi kullanımını hızlı bir şekilde arttırmaya yönelik birçok fikir öne sürülürken; bunun da ...
CORONA SONRASI GÜNEŞ ENERJİSİ

CORONA SONRASI GÜNEŞ ENERJİSİ

Soru: Covid-19 enerji sektörüne nasıl etkiledi ve bir sonraki aşamada beklentiler nelerdir ? Cevap: İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve ...
GÜNEŞ ENERJİSİNİN TARİHÇESİ

GÜNEŞ ENERJİSİNİN TARİHÇESİ

Soru: Güneş enerjisinin tarihçesi nedir ? Cevap: Güneş enerjisinden istifade edebilmek için insanların yaptığı çalışmalar çok eski tarihlere dayanmaktadır. Kaynaklara ...
PERFORMANS TAKİBİ

PERFORMANS TAKİBİ

Güneş Enerjisi Santrallerinde Performans Takibi Güneş enerji santralinin inşaatının ardından; EPC yüklenicileri, santralin sözleşme gerekliliklerine uygunluğunu sağlamalıdırlar. Tesis işverenlerinin ve ...
SİGORTA POLİÇELERİ

SİGORTA POLİÇELERİ

Güneş Enerjisi Santrallerinde Sigorta Süreci GES Yatırımcısı bir işletmenin sigorta yaptırmaktaki temel amacı yatırım istikrarının bozulmaması olacaktır. Sigorta sigortalının haksız ...
TARIM VE HAYVANCILIK

TARIM VE HAYVANCILIK

Güneş Enerjisi, Tarım ve Hayvancılık Güneş enerjisi, bitkilerin büyümesi için temel besin kaynağı olurken tarım dünyasında da temiz enerji kaynağı ...
GÜNEŞ PANELİ NASIL ÇALIŞIR

GÜNEŞ PANELİ NASIL ÇALIŞIR

Güneş ışığı foton adı verilen küçük enerji paketlerinden oluşur. Her dakika güneşten gelen fotonlar dünyanın bir yıllık enerji tüketimine yetecek ...
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YEŞİL BİNALAR

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YEŞİL BİNALAR

Şehirler yeryüzünde kapladıkları alan ve tükettikleri enerji, su, yiyecek, malzeme vb. düşünüldüğünde, kaynak tüketimindeki rolleri daha iyi anlaşılmaktadır. Bu bakımdan ...
YENİLENEBİLİR ENERJİ SERTİFİKALARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ SERTİFİKALARI

Elektrik tedariğinin yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edildiğini ispat etmek için yenilenebilir enerji üretimi sertifikalandırılır. Sertifika her birim üretilen enerjinin kaydını ...
GÜNEŞ PANELLERİNİN ÖMRÜ

GÜNEŞ PANELLERİNİN ÖMRÜ

Güneş panellerinin ömrünün hesaplanmasında kullanılan ürünlerin yanında yaşam ömrünü belirleyen çeşitli faktörler vardır. Panel çeşidi, sistemin nerede kurulduğu, iklim, panel ...
ELEKTRİK DEPOLAMA

ELEKTRİK DEPOLAMA

Üretimde gittikçe artan elektrik talebinin yanı sıra, elektrikli araç talep ve teknolojilerindeki gelişmeler de enerji depolamasının örgün ve yaygın güvenli ...
GÜNEŞ TAKİP SİSTEMLERİ

GÜNEŞ TAKİP SİSTEMLERİ

Güneş ışınları panel yüzeyine ne kadar dik gelirse üretilen enerji o kadar yüksek olmaktadır. Güneş ışınlarının panel yüzeyine sürekli dik ...
HİBRİT YENİLENEBİLİR ENERJİ SANTRALLERİ

HİBRİT YENİLENEBİLİR ENERJİ SANTRALLERİ

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemli avantajı da diğer enerji kaynaklarıyla birlikte hibrit sistem oluşturabilmesidir. Hibrit enerji sistemleri, genel olarak iki ya ...
INVERTER

INVERTER

İnverter Nasıl Çalışır ? Fotovoltaik enerji üretim sistemlerinin temel çalışma prensibi; güneşten gelen enerjinin paneller ile DC akıma ardından inverter ...
KONSANTRE GÜNEŞ ENERJİSİ

KONSANTRE GÜNEŞ ENERJİSİ

Güneş enerjisinde konsantre sistemler, yani CSP teknolojisi, temel olarak parabolik oluk şeklindeki kolektörlerde toplanan güneş ışınları aynaların odak noktasından geçen ...
NEDEN GÜNEŞ ENERJİSİ

NEDEN GÜNEŞ ENERJİSİ

Sınırsız Guneş’in iki buçuk milyar yıl daha ömrü vardır, dolayısıyla dünyada medeniyet olduğu sürece güneş de uzun süre daha yanımızda ...
ŞEBEKE BAĞLANTILI SİSTEMLER

ŞEBEKE BAĞLANTILI SİSTEMLER

Güneş enerjisinden üretilen elektriğin, üretildiği anda ve üretildiği yerde hiçbir ilave depolama (akü-batarya vb.) ara birimi olmadan şebekeyi beslediği ve ...
İÇME VE KULLANMA SUYU ÜRETİMİ

İÇME VE KULLANMA SUYU ÜRETİMİ

Günümüzde dünyanın pek çok bölgesinde temiz içme suyu problemi mevcuttur. Dünya nüfusunun hızla artışı yanında, mevcut kaynakların bu hızla tüketilmesi ...
GÜNEŞ PANELLERİNİN TEMİZLİĞİ

GÜNEŞ PANELLERİNİN TEMİZLİĞİ

Güneş Enerjisi Santrallerinin (GES) ekonomik ömürleri 25 yılın üzerinde kabul edilmekte ve yapılan finansal analizlerde bu süre göz önünde bulundurulmaktadır ...
YILDIRIM KORUMA

YILDIRIM KORUMA

25 yıl çalışma beklentisi olan güneş enerjisi santralleri için yıldırımdan korunma, topraklamasının doğru ve uzun ömürlü olması hayati bir öneme ...
ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ GÜNEŞ SANTRALLERİ

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ GÜNEŞ SANTRALLERİ

Fotovoltaik sistemlerin merkezi şebekeye bağlı olmayan ve bu nedenle üretilmiş olan elektrik enerjisini depolama ihtiyacı duyan sistemler şebekeden bağımsız (off-grid) ...
BAKIM VE SERVİS

BAKIM VE SERVİS

Güneş enerjisi santrallerinin finansal beklentilerin yerine getirilebilmesi ve güneş enerjisi santrallerinin daha uzun ömürlü olması için güneş enerjisi santrallerinde bakım ...
ARAZİ SEÇİMİ

ARAZİ SEÇİMİ

Güneş enerji santrallerinin arazi seçimi kriterleri, santrallerin kurulum aşamasından işletme aşamasına kadar olan süreçleri ve elektrik üretim maliyetlerini doğrudan etkilemektedir ...
YEŞİL YENİ DÜZEN

YEŞİL YENİ DÜZEN

Avrupa Birliği (AB) 11 Aralık 2019 tarihinde iklim değişikliği yükümlülüğü açısından çok önemli ve radikal bir adım atarak iklim değişikliği ...
GÜNEŞ PANELLERİNİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

GÜNEŞ PANELLERİNİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Güneş panellerinin ortalama ömrü 25 yıl olarak değerlendirilmektedir. Önceki uygulamalarda kullanım ömrünü tamamlayan veya kırılan güneş panelleri, genellikle sadece cam ...