10-GÜNEŞ PANELLERİNİN ÖMRÜ

Güneş panellerinin ömrünün hesaplanmasında kullanılan ürünlerin yanında yaşam ömrünü belirleyen çeşitli faktörler vardır. Panel çeşidi, sistemin nerede kurulduğu, iklim, panel temizliği ve bakımı güneş panellerinin ömrünün hesaplanmasında sorulması gereken sorulardan birkaçıdır.

Ortalama bir güneş panelinin 20-25 yıl ömrü vardır. Ancak bu 25 yıl sonra güneş panellerinin elektrik üretmeyeceği anlamına gelmemektedir. Güneş enerjisi sisteminin gücündeki bozulma oranları kullanılan markaya bağlı olması yanında kuruldukları yerin iklimine bağlı olarak da değişiklik gösterir. Fakat son veriler modern güneş sistemlerinin bütün beklentileri aştığını göstermektedir. Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı tarafından yapılan analize göre, bazı ileri düzey panel üreticileri bozulma oranlarını yılda % 0.3 gibi düşük oranda önerirken diğer markalar yıllık % 0,8’e varan oranda daha yüksek bozulma oranlarını sunmakta ve bu ortalama da yıllık sadece % 0,5’lik bir bozulma oranına denk gelmektedir. Yıllık % 0,5 bozulma oranıyla 25 yıl garantili standart bir güneş paneli satın alınsa bile, güneş panellerinin garanti süresi bitiminden sonra da orijinal kapasitelerinin yaklaşık % 88’i oranında elektrik üretmeye devam
etmelidir.

Panel üretiminde güneş modüllerinin onarılması, yeniden kullanılması, geri dönüştürülmesi veya sorumlu bir şekilde imha edilmesi tartışılan konular arasındadır.
Güneş panellerinin üretim aşaması modül tasarımı, hammadde temini, malzeme işleme ve imalatını içermektedir. Bu aşama enerji tüketir ve güneş enerjisinin yok etmeye çalıştığı şey olan karbon ayak izi oluşturur. Bu tüketimi dengelemek ve sürdürülebilir üretim sağlamak için enerji kullanımını ve verimliliği artırmaya odaklanılmalıdır. Doğru üretim operasyonları ve Ar-Ge faaliyetleri ile “sıfır” karbon emisyonu elde edilmesi mümkündür.

Üretim bittikten sonra, kullanım aşaması güneş panelleri güneş ışığını enerjiye dönüştürmeye başladığında başlar. Bu dönemde, güneş panellerinin ürettiği güç, şebekeye yenilenebilir enerji olarak verilir ve üretim aşamasında harcanan enerji dengelenir. Kullanılan yere ve teknolojiye bağlı olarak, bu enerji dengeleme süresi genellikle altı ay ile iki yıl arasında sürer.

Ortalama 25 ila 30 yıl kullanım ömrüne sahip güneş panelleri ile bol miktarda yenilenebilir enerji üretimi sağlanır. Bununla birlikte, bu aynı zamanda 90’lı yılların ortalarından sonlarına kadar devreye alınan panellerin, birçok elektrikli ürün gibi kullanım ömrünün sonuna ulaştığı anlamına gelir. Dünya daha fazla temiz, yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiği için güneş panellerinin üretimi ve kullanımı büyümeye devam edecektir. Bu, daha sürdürülebilir güneş paneli kullanım ömrü sonu yönetimini gerektirecektir.

Ömrü biten güneş panelleri ile ne yapılabilir ?
Onarım ve yeniden kullanım: Hizmet sağlayıcılar panelleri onarabilir veya diğer projelere dağıtabilir. Ancak muayene, onarım, test ve bazı durumlarda yeniden sertifikalandırma gibi ekonomik zorluklar yaratır. Ayrıca, bu seçenek onarılamaz paneller için geçerli değildir.
Yenileme, yeniden üretim: Üreticiler, panellerin ve / veya bileşenlerinin kullanım ömrünü daha da uzatmak için panelleri geri alabilirler. Bu yol onarım ve yeniden kullanım ile aynı ekonomik sorunları yaratır.

Geri dönüşüm: Malzeme geri kazanımı, değer yaratırken çevresel zararı azaltmada önemli bir rol oynayabilir. Güneş panellerindeki cam, polimer, alüminyum, silikon, bakır ve diğer malzemeler potansiyel olarak çıkartılabilir, satılabilir ve başka amaçlar için yeniden işlenebilir. Bu işlem, malzemelerin çöp sahasında değil dönüşümde kalmasına yardımcı olur.
Düzenli depolama: Bu en kolay seçenek olmasına rağmen, aynı zamanda en sürdürülemez olanıdır. Bu yöntem, değerli malzemeleri yeraltında ve erişilemez durumda tutar. Dünya Ekonomik Forumu, her yıl 62.5 milyar dolar değerinde değerli malzemenin e-atıklara kilitlendiğini tahmin etmektedir.