KOTRA SİGORTA

Kotra Sigorta GES’ler İçin Sigorta Kapsamını Genişletti

Kotra Sigorta, GES’ler için Güç Aşımına (Demant Sorununa), Şebeke Güç Kesintilerine, Dağıtım Şirketi İflası gibi sorunların neticesinde yapılacak masraflara ve güneşlenme eksikliklerine teminat sağlamaya başladıklarını duyurdu. Kotra Sigorta Genel Müdürü Osman TÜKEN,uzun süredir sürdürdükleri ürün geliştirme çalışmaları sonunda Güneş enerjisi yatırımcılarını finansal baskı altına alan bu risklere karşı koruma sağladıklarını ifade etti. Müşterilerinden gelen geri […]

Read More...

GES Kurulumunun Yapılacağı Yerin Sigortalanması

Arazi tipi veya çatı tipi güneş enerji santrallerinin kurulacağı arazinin zemin yapısı veya kurulacak binanın çatısının dayanım değerleri büyük önem arz etmektedir. Örneğin; Arazi tipi güneş enerji santrallerinde, kurulum öncesinde jeoloji mühendisleri tarafından yapılan ölçümler sonucunda, toprak yapısına göre, projede kullanılması gereken ekipmanlar ve mühendislik uygulamaları tespit edilmektedir. Sahada enerji santralinin tesis edilebilmesi ve sağlıklı […]

Read More...

GES’lerde Finansal Kayıpların Çeşitleri Nelerdir ve Hangileri Sigortalanabilir ?

Güneş enerji santralleri bir çevrim santralidir. Basit tabirle güneş ışığı girer ve elektrik enerjisi çıkar. Dolayısıyla çıkan elektrik enerjisinin miktarını etkileyen tüm unsurlar yatırımcılar için finansal risk teşkil eder. En baştan sıralarsak; ilk olarak güneşlenme süresinin azlığı öncelikli risktir. İkinci olarak bu güneş enerjisini ekipman performansları kaynaklı olarak doğru miktarda çevirip çeviremediğimiz gündeme gelir. Ayrıca […]

Read More...

GES’lerde Kullanılan Ekipmanların Garantileri İle Sigorta Kavramı Arasındaki İlişki Nedir ?

Bilindiği üzere ekipman garantileri, ekipmanın kullanım şartnamesine uygun olarak mutat kullanımı esnasında kendinden kaynaklı arızalanması halinde devreye girmektedir. Her ekipmanın garanti süresi markasına göre farklı olabilir. Elbette Garanti Belgesi Yönetmeliği ile bu süreler minimum 2 yıl olarak belirtilmektedir fakat bazı markaların uzatılmış garanti süreleri de bulunmaktadır. Sigorta açısından konuyu ele alırsak; sigorta şirketleri, garanti süresi […]

Read More...

Çatı Üstü GES’lerde Sigorta Yapılması Gereken Sorumluluk Riskleri Nelerdir ?

Bilindiği üzere arazi sistemleri ile çatı üstü Ges sistemleri arasında temel sigorta farkları sorumluluklar bacağıdır. Yani arazi sistemlerinde araziye hasar verebilme imkan ve ihtimali bulunmazken, çatı üstü Ges sistemlerinde mevcut tesise zarar verilebilme ihtimali bulunmaktadır. Ayrıca çalışanların genelde eğimli çatıda çalışıyor olması nedeni ile işçilerin yüksekten düşme riski oldukça yüksektir. Maalesef biz sigortacılar ağırlıklı olarak […]

Read More...

Sigorta Sahipleri Poliçelerdeki Sigorta Bedelini Belirlemek İçin Ne Yapmalı ?

Sigorta sisteminde en büyük sorunların başında sigorta bedelinin doğru belirlenmemiş olması gelmektedir. Nedeni de sigorta sisteminde proje bedeli ile sigorta bedelinin tutmaması halinde gerçekleşen hasardan kesinti uygulanıyor olmasıdır. Örnekle anlatmamız gerekirse: Yatırımcının santralinin maliyet bedeli 100 TL olsun. Sigorta poliçesindeki proje bedeli de 50 TL belirlenmiş olsun. Bu durumda 20 TL’lik bir hasarın yaşandığını varsayalım. […]

Read More...

Güneş Santrallerinde Mutlaka Alınması Gereken Ana Teminatlar

En iyi sigorta risk analizi yöntemi, yatırımı kendi yatırımınız gibi düşünüp, risklerini hesaplama yöntemidir. Bu konuyu bu açıdan ele alıp görüşlerimizi ileteceğiz. GES Yatırımcısı bir işletmenin sigorta yaptırmaktaki temel amacı yatırım istikrarının bozulmaması olacaktır. Sigorta sigortalının haksız zenginleşmesine neden olmayacağı gibi yaşayabileceği büyük hacimli hasarlardan kendisini korumasını sağlamalıdır. Yani; Yaşanan 1.000- USD lik bir İnverter […]

Read More...

Sigorta Poliçelerindeki Muafiyet ve Limit Kavramları Nedir?

Limit ve muafiyet kavramları Enerji santrallerinde kritik konular olduğu için ayrıca belirtmek istedik. Sigorta poliçelerinde limit, ödenebilecek maksimum tazminat bedeli anlamına gelmektedir. Örneğin; Güneş enerji santrali işletme devresi sigorta poliçesinde Dolu teminat limiti 50.000- USD diyelim. Olası bir hasar sonrası sigorta poliçesi bu durumda en fazla 50.000- USD tazminat ödeyecektir. Bu uygulamanın ismi sigorta limitidir. […]

Read More...

Çatı Üstü GES ve Arazi Tipi GES: Sigorta Farkları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sigorta risk yönetimi açısından çatılara kurulan güneş enerji santralleri ile araziye kurulan güneş enerji santrallerinin sigorta süreçleri aynıdır. Temel olarak iki sistemde aynı kurulum ve işletme devrelerinden oluşur. Aralarındaki Temel fark; çatı GES Sistemlerinde Üzerine kurulum yapılacak olan binanın sigortalanabilir riskleri ile santralin risklerine birleşmiş olur. Yani; Kurulum esnasında ve sonrasında santralde çıkabilecek yangın riski, […]

Read More...