Asunim GES Şantiye Şefi Arıyor

Genel Nitelikler ve İş Tanımı

· Üniversitelerin Elektrik ya da Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun,
· GES sektöründe şantiyelerde benzer pozisyonlarda en az 2 yıl deneyimli,
· EPDK, EİGM, TEDAŞ mevzuatlarına hakim,
· Elektrik altyapı sistemlerini içeren uygulamalarda, özellikle GES projelerinde DC, AG ve OG sistemi içeren projelerin uygulama, kurulum ve enerjilendirme aşamalarında deneyimli, sürekli denetimini yapabilecek altyapıya sahip,
· Özellikle MS Office ve Autocad programlarını iyi derecede kullanabilen,
· İyi derecede İngilizce bilen (yazılı ve sözlü)
· Şantiye yönetimi konusunda iş ve zaman planlaması ile etkin koordinasyon becerilerine sahip,
· Görev paylaşımı ve takım halinde çalışma konularına önem veren,
· Güçlü iletişim, problem çözme, inisiyatif alma ve karar verme yeteneklerine sahip,
· Çatışma ve kriz yönetiminde yetkin,
· Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
· Seyahat engeli olmayan, tam zamanlı olarak Türkiye’nin her bölgesinde şantiyede görev alabilecek,
· Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

Görev Yetki ve Sorumluluklar

· Şantiyede işlerin yapılan iş programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
· Şantiyede bulunan ekipler arasında görev dağılımını yapmak ve koordinasyonunu sağlamak,
· Alt yüklenicilerin işlerini yapılan sözleşmelere, proje ve detaylarına uygun olarak gerçekleştirmelerini sağlamak, sürekli denetimlerle kontrol etmek,
· Şantiyenin bulunduğu bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkileri yürütmek,
· Şantiyede kullanımına verilmiş araç, gereç ve malzemeleri amacına uygun ve doğru bir şekilde kullanmak ve kullanılmasını sağlamak,
· İşin geçici kabulünün hiçbir aksamaya meydan vermeden yapılmasını sağlamak,
· Geçici kabulde ortaya çıkan kusur ve noksanları süresi içerisinde düzelttirmek veya tamamlatmak,
· Şantiyede yapılacak ek proje, detay ve değişiklikleri hazırlamak,
· Malzeme, donatı ve projeleri takip etmek, gecikme ve ek gereksinim için zamanında proje yöneticisini bilgilendirmek ve önlem alınmasını sağlamak,
· Alt yüklenicilere verilmesi gereken proje, detay ve her türlü evrakı zamanında teslim etmek, proje ve detayların uygunluklarının kontrol edilmesini sağlamak, varsa aksaklıkları ve uyuşmazlıkları düzeltmek,
· Alt yüklenicilerin faaliyetlerini şartnamelere, programa ve sözleşmeye uygun olarak yürütmemeleri durumunda gerekli uyarıları yapmak ve bu konuda proje yöneticisini bilgilendirmek,
· Çevre ve İSG konularında şantiyenin bağlı olduğu resmi kurum ve kuruluşlarla olan iletişimi sağlamak, bu konuda şantiyeyi şirket adına temsil etmek.

Başvurularınızı kariyer.net sayfası üzerinden yapabilirsiniz.