Asunim Türkiye Şantiye Şefi Arıyor

Genel Nitelikler ve İş Tanımı

-Üniversitelerin Elektrik ya da Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun,
-GES sektöründe şantiyelerde benzer pozisyonlarda en az 2 yıl deneyimli,
-EPDK, EİGM, TEDAŞ mevzuatlarına hakim,
-Elektrik altyapı sistemlerini içeren uygulamalarda, özellikle GES projelerinde DC, AG ve OG sistemi içeren projelerin uygulama, kurulum ve enerjilendirme aşamalarında deneyimli, sürekli denetimini yapabilecek altyapıya sahip,
-Özellikle MS Office ve Autocad programlarını iyi derecede kullanabilen,
-İyi derecede İngilizce bilen (yazılı ve sözlü)
-Şantiye yönetimi konusunda iş ve zaman planlaması ile etkin koordinasyon becerilerine sahip,
-Görev paylaşımı ve takım halinde çalışma konularına önem veren,
-Güçlü iletişim, problem çözme, inisiyatif alma ve karar verme yeteneklerine sahip,
-Çatışma ve kriz yönetiminde yetkin,
-Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
-Seyahat engeli olmayan, tam zamanlı olarak Türkiye’nin her bölgesinde şantiyede görev alabilecek,
-Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

Görev Yetki ve Sorumluluklar

-Şantiyede işlerin yapılan iş programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
-Şantiyede bulunan ekipler arasında görev dağılımını yapmak ve koordinasyonunu sağlamak,
-Alt yüklenicilerin işlerini yapılan sözleşmelere, proje ve detaylarına uygun olarak gerçekleştirmelerini sağlamak, sürekli denetimlerle kontrol etmek,
-Şantiyenin bulunduğu bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkileri yürütmek,
-Şantiyede kullanımına verilmiş araç, gereç ve malzemeleri amacına uygun ve doğru bir şekilde kullanmak ve kullanılmasını sağlamak,
-İşin geçici kabulünün hiçbir aksamaya meydan vermeden yapılmasını sağlamak,
-Geçici kabulde ortaya çıkan kusur ve noksanları süresi içerisinde düzelttirmek veya tamamlatmak,
-Şantiyede yapılacak ek proje, detay ve değişiklikleri hazırlamak,
-Malzeme, donatı ve projeleri takip etmek, gecikme ve ek gereksinim için zamanında proje yöneticisini bilgilendirmek ve önlem alınmasını sağlamak,
-Alt yüklenicilere verilmesi gereken proje, detay ve her türlü evrakı zamanında teslim etmek, proje ve detayların uygunluklarının kontrol edilmesini sağlamak, varsa aksaklıkları ve uyuşmazlıkları düzeltmek,
-Alt yüklenicilerin faaliyetlerini şartnamelere, programa ve sözleşmeye uygun olarak yürütmemeleri durumunda gerekli uyarıları yapmak ve bu konuda proje yöneticisini bilgilendirmek,
-Çevre ve İSG konularında şantiyenin bağlı olduğu resmi kurum ve kuruluşlarla olan iletişimi sağlamak, bu konuda şantiyeyi şirket adına temsil etmek.

Başvurularınızı ik@asunim.com adresine yapabilirsiniz.