PERFORMANS TAKİBİ

Güneş Enerjisi Santrallerinde Performans Takibi
Güneş enerji santralinin inşaatının ardından; EPC yüklenicileri, santralin sözleşme gerekliliklerine uygunluğunu sağlamalıdırlar. Tesis işverenlerinin ve işletmecilerinin, nakit akışı modellerini oluşturup, performansı ve finansal verimi maksimize etmek için tesis performansı konusunda hassas ve güvenilir bilgilere ihtiyacı vardır. Bu bilgiler, tesisin potansiyeline ulaşmasını veya bunu aşmasını ve birlikte çalışılan bakım şirketinin kalite taahhütlerini yerine getirmesini sağlar.
Paydaşlar ayrıca, hatalı yerleşim, eğimli konum, kalibrasyon eksikliği, çok fazla belirsizliğin olması veya uygun olmayan örnekleme aralıkları gibi sebeplerden meteorolojik sensörlerin elde ettiği verilerin doğru olmaması ihtimalini göz önünde bulundurmalıdır. Yanlış veriler, PV tesis performansı düşük olduğunda bile santralin performans oranının iyi görünmesine neden olabilir.
Performans Oranı (Performance Ratio / PR) Güneş Enerjisi Santrali (GES) verimliliğini ölçmek için kullanılan en önemli parametrelerden biridir. Performans Oranı, Güneş Enerjisi Santrallerindeki enerji üretiminin teorik olarak mümkün olan en yüksek enerji üretimine oranıyla bulunur. Performans Oranı Güneş Enerjisi Santrallerinin yöneyliminden ve anlık güneş ışınımdan bağımsızdır. Bu bakımdan Performans Oranı farklı Güneş Enerjisi Santrallerinin karşılaştırılması için kullanılabilir.
Fotovoltaik sistemlerin girdisi güneş ışınımı, çıktısı ise elektrik enerjisidir. Güneş Enerjisi Santral performansını etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerin birçoğu Güneş Enerjisi Santralleri üretiminde kayıplara yol açmaktadır. Bunların bazıları (sıcaklık, tozlanma, karlanma) çevreseldir ve solar sistemlerin içinde bulunduğu yerel koşullarla ilgilidir. Bazı faktörler solar enerji sistem tasarımıyla ilişkilidir (gölgelenme, AC ve DC kablo kayıpları). Diğer faktörler Güneş Enerjisi Santrallerinde kullanılan malzemelerin kalitesiyle alakalıdır (modüller arasındaki uyumsuzluklar, evirici kayıpları).
GES dahilinde kullanılan eviricilerin verimleri direkt olarak GES performansını etkiledikleri gibi, eviricilerin MPPT tekniklerinin merkezi ya da dağıtılmış olmaları diğer kayıp faktörlerinin şiddetini etkiler. Merkezi inverter mimarilerinde sistem dahilindeki PV modüllerin tamamı, MPPT (Maksimum Güç Noktası İzleme) işlemlerini de yürüten yüksek güçlü bir DC – DC katmanını beslerler. Dağıtılmış MPPT tekniklerinde, her bir alt PV modül dizesi, ve ya dizisi ya da tek bir PV modül için tek bir DC – DC çevirici katmanını vardır. Bu mimari diğerine göre daha esnektir, daha yüksek bir MPPT verimi sunmaktadır, yüksek gerilime imkan tanımasından dolayı kablo kayıplarını azaltmaktadır. En önemlisi GES’teki kayıpların şiddetini azaltmaktadır.
Bir GES’in kalitesini ortaya koyan parametre Performans Oranı’dır (PO). PO ne kadar büyükse GES içinde bulunduğu ortam koşulları kapsamında güneş ışınımını başarılı bir şekilde elektrik enerjisine dönüştürmektedir. Gününüzde yatırımcılar tarafından Güneş Enerjisi Santrali kurulumunu üstlenecek firmanın seçilmesinde, sistem tasarımı ve kurulumu yapan firmaların da GES’te kullanacakları malzemeleri seçiminde iki önemli kriter rol oynar: Birincisi yüksek performans oranı, diğeri de fiyattır. Yüksek performans oranı mühendislik ve bilimin getirdiği gereksinimler kapsamında yapılan tasarım, kaliteli malzeme ve işçilikle yakalanır. Fakat yüksek kalite göre yüksek maliyetle yakalanır. Bu bakımdan hem güneş enerjisi yatırımcıları hem de GES uygulamacıları seçim ve karar aşamalarında yüksek PO ve düşük maliyeti dengelemelilerdir.