Türkiye’de Bir İlk! RES Alanı İçindeki Atıl Alana 1MW Gücünde GES Kuruldu

Balıkesir de kurulu olan 52,8 MW gücünde Briza RES (Briza Rüzgâr Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. / Kavaklı RES) kamulaştırma alanı içindeki atıl alan içerisinde 1 MW gücünde GES kurarak devreye aldı. Konu ile ilgili olarak görüşlerini aldığımız Yönetim Kurulu Başkanı Emre Erciyas ; “Türkiye’de (toplam 7.369 MW gücünde) 180 adet RES var. Bu tesislere ait kamulaştırma arazileri bir şekilde etkin kullanıma açılmalıdır. Kamulaştırmaların, imara yönelik işlemlerin bittiği bir yerde neden GES kurulmasın diye düşündük. Baktığımız zaman ayrı bir yere GES kurmak için birçok kurumdan izin alınıyor ve tekrar eden birçok işlemden geçiyor. Bu ciddi bir emek ve zaman kaybıdır. Bu kayıpların RES alanları içinde GES kurmakla azaltılacağını düşündük ve doğru olduğunu projemiz sonunda gördük. Bu nokta kullanılmayan alanların kullanımı, bakım, işletme maliyetlerinin optimize edilmesi açısından çok önemlidir ve ciddi oranda tasarruf sağlamaktadır. İlgililerden RES sahibi tüzel kişilerin kamulaştırma alanları üzerinde GES kurmalarını teşvik edecek, hatta belki zorunlu kılacak düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz.”