26-ATMOSFERİK BUZLANMA VE GÜÇ EĞRİSİ

Rüzgar enerjisinin yaygınlaşması ile rüzgar türbinleri günümüzde çok farklı iklim koşullarında konumlandırılmakta ve bu iklim koşullarında üretim yapılmaktadır. Rüzgar potansiyelinin yüksek olduğu kuzey ülkeleri ve yüksek rakımlı sahalarda konumlandırılan türbinlerde kış mevsimlerinde gözlemlenen buzlanma, enerji üretiminin düşmesine veya tamamen durdurulmasına, türbinlerin mekanik olarak daha çabuk yorulmasına ve buz fırlatarak çevresindeki yapılar ve canlılar için tehlike oluşturmaktadır.
Kanat aerodinamik özelliklerinin buzlanma sebebi ile değişmesine ve türbin üzerindeki kontrol elemanlarının donmasına bağlı olarak rüzgar türbinindeki güç kayıpları yıllık üretim bazında %17 lere kadar çıkabilir iken bu yüzde güç katsayısında %20 ila %50 gibi değerlere ulaşabilmektedir.

Buzlanmanın güç eğrisi üzerindeki etkisini incelediğimizi-de güç eğrisinin sağa doğru yattığını yani türbinin performansının azaldığı gözlemlenmiştir. Bu güç eğrisi simülasyonu 6.0 m/s ile 11.0 m/s arasında güç eğrisinde ortalama %8 lik düşüş gözlemlenmiştir.

Buzlanmayı önlemek için çeşitli çalışmalar sürdürülse de belirlenen standart bir yöntem henüz bulunmuş değildir. Aynı zamanda buzlanma mekanizması da henüz tam anlamı ile modellenebilmiş değildir. Buzlanmanın kanat yapısını değiştirerek aerodinamik özelliklerini değiştirdiği, bu nedenle olması gerekenden farklı üretim yapması türbinin güç eğrisinin değişmesine sebebiyet vermektedir.

Kaynakça: http://www.ruzgarsempozyumu.org/wp
content/uploads/2019/09/005.pdf
http://www.ruzgarsempozyumu.org/wp-content/uploads/2019/10/03b-01.pdf