03-AVRUPA VE DÜNYA’DA RÜZGAR ENERJİSİ

Türkiye’de ilk MW ölçeğinde rüzgar enerji santralinin devreye alındığı 1998 yılında Avrupa Birliğine üye ülkelerde 6.453 MW bir kurulu güç vardı ve yıllık kurulum kapasitesi 1.700 MW idi. 2002 yılı sonrası yıllık kurulum değerleri 5 GW üstünde seyretmiş ve 2017 yılı 13,9 GW karasal türbin montajı ile rekor yılı olmuştur. 2019 yılı sonu itibari ile 183 GW karasal ve 22 GW denizüstü olmak üzere, toplam kurulu güç 205 GW değerine ulaşmıştır.

Almanya 61 GW ile Avrupa’nın lider ülkesi konumundadır. 26 GW ile İspanya ikinci, 24 GW ile Birleşik Krallık üçüncü sıradadır. Türkiye ise 8GW ile Avrupa’da yedinci sırada yeralmaktadır. 2019 sonu itibari ile Avrupa’nın elektrik ihtiyacının %15’i rüzgar enerjisinden karşılanmakdır. Burada %48 pay ile Danimarka birinci, %33 ile İrlanda ikinci ve %27 ile Portekiz üçüncü sıradadır. Ülkemizde ise rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payı %7,42’dir.

Dünyada ilk elektrik üreten rüzgar türbini 1888 yılında Cleveland ABD’de devreye alınan 12 kW gücündeki türbindir. İlk MW üst türbin ise 1941 yılında Vermont ABD’de devreye alınmıştır. Fakat 1990’ların başına kadar verimli bir şekilde rüzgardan elektrik üretmek çok mümkün olmamıştır. Hem malzeme teknolojilerinin gelişmesi hem de aerodinamik konularda birikimlerin artması ile, MW üstü rüzgar türbini çiftlikleri devreye alınmaya başlamıştır. Yine 25 yıl öncesine bakarsak, 1995 yılında Dünya’daki kurulu güç 4.800 MW seviyesine ulaşmışyı ve 1.290 MW’ı 1995 yılında devreye alınmıştı. 2015 yılı Dünya’da 60,4 GW karasal türbin montajı ile rekor yılı olmuştur ve son 6 yılda yıllık 45 GW+ bir pazar oluşmuştur.

Kaynak: GWEC, Dünya’da yıllık devreye alınan karasal RES’ler
2019 sonu itibari ile 621 GW toplam güce olan karasal rüzgar türbini pazarında, Çin %37 pay ile dünya lideri , ABD %17 ile ikinci ve Hindistan %9 ile üçüncü sırada yeralmaktadır. Bu 3 ülke son birkaç yıldır yıllık kurulu gücün üçte ikisini tek başlarına yapmaktadırlar. Toplam 29.1 GW’a ulaşan denizüstü türbin pazarında ise, Birlekiş Krallık %33 ile lider konumundadır.
KAYNAKÇA:Windbaba Ekibi