43-GERİ DÖNÜŞÜM

Rüzgar enerji santrallerinde kurulum ve bakım süreçlerinde oluşan tehlikeli & tehlikesiz atıkların yönetimi, sevkiyatı, bertaraf ve geri dönüşümü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları’nın mevzuatlarına uygun olarak yapılmalıdır.

Tüm RES işletmeleri Çevre ve Şehircilik Bkanlığı sistemine kaydedilmeli ve yıllık AYP (Atık yönetim planı) oluşturulmalıdır.

Tüm atık yönetimi ve sevkiyatı süreçlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslı firma ve araçlar ile yapılmalıdır.

Atıklar kaynağında ayrıştırılmalı, mevzuatlara uygun geçici stok alanlarında depolanmalı ve lisanslı araçlar ile bertaraf veya geri dönüşüme gönderilmelidir.

Tüm atık sevkiyat süreçleri ve atık beyanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın MOTAT sistemi üzerinden yürütülmelidir.

Tehlikeli atıkların sevkiyatı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması yönetmeliği’ne uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Yıllık toplam 50 ton üzeri tehlikeli madde girişi ve tehlikeli atık çıkışı olan rüzgar enerji santrallerinde kadrolu bir Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı bulunmalı ya da Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı Kuruluşundan hizmet almalıdır. Tehlikeli madde giriş ve çıkışları yıllık olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na beyan edilmelidir.

Kaynak: https://www.ruzgarenerjisi.com.tr/ruzgar-enerjisi-santrallerinde-atik-yonetim-surecleri/ son erişim tarihi: 03.12.2020