23-KARASAL RÜZGAR ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

üzgar elektrik santralinin projelendirilmesi, santral sahasından üretilebilecek enerji miktarına göre yapılır. Santral sahasından üretilebilecek enerji miktarı da proje sahasından alınan rüzgar ölçümlerine göre belirlenebilmektedir. Bu nedenle Rüzgar enerji santrallerinin kurulmasının ilk aşaması rüzgar ölçümüdür. Rüzgâr ölçümleri, projenin veri değerlendirmesi, enerji üretiminin belirlenmesi, türbin seçiminin yapılması gibi projenin ileri aşamalarında en önemli unsurdur.

Rüzgar ölçümü yaparken en önemli hedefimiz ölçüm yaptığımız noktadaki rüzgâr hızını, yönünü, sıcaklık, nem ve basınç değerlerinin tam olarak ölçülmesidir.

Bir rüzgar ölçüm istasyonunun içermesi gereken sensörler;

-Anemometre (rüzgar hız sensörü) : Rüzgar hızının tespit edilebilmesi için,
-Windvane (rüzgar yön sensörü) : Rüzgar yönünün tespit edilebilmesi için,
-Sıcaklık sensörü, nem sensörü ve basınç sensörleri de atmosferik şartların tespit edilmesi için kullanılmaktadır.
-Bu sensörlere ek olarak yağış sensörü ve ışınım sensörü opsiyonel olarak kullanılabilir.

Bu sensörlerden gelen tüm rüzgar verilerini toplamamıza ve çeşitli yollarla bize aktarımını sağlayan veri kaydedici olarak adlandırdığımız datalogger da kullanılmalı.

Rüzgar türbinlerinin kule ve kanat yükseklikleri her geçen gün artmaktadır. Bu sebeple daha yüksek noktalardan ölçüm yapmamız gerekmektedir. Kanat uçları 200 metreyi aşan türbinler için klasik metotlarla ölçüm yapmak güç olduğundan uzaktan ölçüm teknolojilerine ihtiyaç duyulur. Uzaktan ölçüm teknolojileri 2 sınıfa toplanır. Bunlar Sodar cihazlar (ses dalgalarını kullanarak ölçüm yapar) ve Lidar cihazlardır (lazer ışınları kullanarak ölçüm yapar).

KAYNAK:
(1) Murat Durak, Serra Özer, “Rüzgâr Enerjisi: Teori ve Uygulama” (s.113-s.195)
(2) Windbaba- On-Shore Rüzgar Ölçümleri Dersi-İskender KÖKEY