30-RÜZGAR ENERJİSİNDE DEVLET TEŞVİKLERİ

Proje sahibi firmaya verilen teşvikler:

29.12.2010 tarihli ve 6094 nolu YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN çerçevesinde rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere, 5 ayrı yenilenebilir enerji kaynağından üretilen elektriği satış fiyatı için 10 yıl alım garantisi verilmiştir. Rüzgar enerjisinde bu rakam kWh başına 7,30 USD cent’tir. Piyasada bu teşvik kısaca YEKDEM olarak adlandırılmaktadır. Yine aynı kanun çerçevesinde Yerli olarak üretilen aksamlar için de 5 takvim yılı geçerli olacak ilave katkı payı ödemesi belirlenmiştir.

Rüzgar türbini 4 ana aksama bölünmüştür. Her aksam da kendi aralarında belli oranlar ile ayrıştırılmıştır. Yani bir aksamın tümünü değil de, belli bir kısmı yerli olarak üretilmiş ise, kanunda belirlenen oran kapsamında, birim aksam teşviğinin bir kısmından faydalanmak mümkündür.
Eğer bir rüzgar türbini tamamen yerli olarak üretilir ise, kWh başına ilk 5 yıl 11,00 kalan 5 yıl ise 7,30 USD cent fiyatı ile satış yapması mümkündür. Bugüne kadar hiçbir santral, tamamen yerli türbin kullanarak, tüm teşviklerden faydalanamamıştır. Ülkemizde genelde kanat ve kule aksamları tamamen yerli üretilmekte olup, bazı üreticiler jeneratörü de yerli olarak yatırıcımlara sunmaktadırlar.
05.12.2013 tarihli 5625 nolu Bakanlar Kurulu kararı ile, süre uzatımı yapılmıştır ve 31.12.2020 tarihine kadar geçici kabulü yapılana rüzgar enerji santralleri, bu teşvikten faydalanabilecektir.

Üretici firmalara verilen teşvikler:

19 Kasım 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan 8216 nolu Bakanlar Kurulu kararı ile, yatırımlarda devlet yardımları hakkında değişiklik yapılmıştır. Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat yatırımları, öncelikli yatırımlar grubuna alınmıştır. Yani yatırım Türkiye’nin hangi ilinde olursa olsun, 5. Bölge teşviklerinden faydalanılması mümkün hale gelmiştir.

Kaynak: Windbaba ekibi