41-RÜZGAR TÜRBİNLERİ İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI MI

Rüzgar santrali için lisansı almak isteyen kurumların yerine getirmeleri gereken birçok kıstas bulunuyor. Santralin bölgedeki insanların sağlığını ve ekosistemi tehdit etmemesi de bu hususlardan biri. Dolayısıyla bir yerde rüzgar santrali açabilmek için, elektromanyetik radyasyon yayılımı ve diğer sebeplerden doğacak zararları tamamen önlemeye yarayacak sistemleri geliştirmek gerekiyor.

Rüzgar türbinleri elektromanyetik radyasyon yayar. Bu radyasyon, gündelik hayatta sürekli maruz kaldığımız ve vücudun bağışıklık geliştirdiği bir radyasyon yayılımıdır. Dolayısıyla, doğrudan rüzgar türbinlerine ve onun yaydığı radyasyona bağlı olarak bir zarar oluşması mümkün değil. Baz istasyonları, elektronik aletler ne kadar zararlıysa, rüzgar türbinleri de aynı zararı ve riskleri taşıyor. Bugüne kadar rüzgar türbininin etki alanında, radyasyondan dolayı bir sağlık problemi görüldüğü kaydedilmiş değil.

Diğer yandan, rüzgar türbinlerinde radyasyon yayılımına sebep olacak olan bölümler trafolar ve elektrik jeneratörleridir. Bunların yaydığı radyasyondan etkilenmek için çevrim alanına girmek gerekir ve bu alanda dâhi insan sağlığını tehdit edecek ölçüde bir yayılım söz konusu değildir. Dolayısıyla, rüzgar santrallerinin sağlığı tehdit edecek bir yayılımı yok. Ancak konuyu açıklığa kavuşturmak için öncelikle elektromanyetik radyasyonun tanımını yapmak gerekiyor.

Öncelikle, santralin yerleşim alanlarından uzak yerlere kurulması gerekir. Rüzgar santrallerinin yaydığı radyasyon miktarı, televizyon ve radyo vericilerinin, baz istasyonlarının altındadır ancak olası riskleri tamamen önlemek için rüzgar türbinlerini yerleşim yerlerinden uzak bölgelere kurmakta fayda var. Hâlihazırda EPDK tarafından verilen lisanslarda en yakın yerleşim yerinden dâhi belli bir ölçüde uzak olma şartı bulunuyor.

Belirtmek gerekir ki, rüzgar türbininin yaydığı elektromanyetik radyasyon, türbinin çevrim alanında dâhi yüksek etkilere sahip değildir. Rüzgar santrallerinin insan sağlığını, hayvan popülasyonunu ve çevredeki bitkileri etkilediğine dair hiçbir bulgu söz konusu değil. Ancak radyasyon yayılımına ve yerleşim alanlarıyla olan uzaklığına dikkat ederek, olası riskleri de minimalize etmek mümkün.
Bugün radyasyon yayılımına sebep olmayan herhangi bir enerji kaynağı bulunmuyor. Ancak rüzgar enerjisinin yaydığı elektromanyetik radyasyon insan hayatını tehdit edecek veya doğaya zarar verecek düzeyde değildir. Buna karşın, rüzgar santrali lisansı verilirken, radyasyondan doğacak etkilerin en düşük seviyeye getirilmesi şart koşulur. Dolayısıyla rüzgar enerjisi radyasyon sebebiyle çevreyi, çevrede yaşayan nüfusu ve ekosistemi hiçbir açıdan tehdit etmez.

Kaynak: http://ekolojist.net/ruzgar-enerjisi-radyasyon-yayar-mi/