45-ÜRETİM MODELLEMELERİ

Herhangi bir rüzgâr ve güneş enerjisi santrali özelinde yapılacak üretim tahmin modellemesi için geçmiş zaman verilerine dayalı bir çalışması yapılması gerekmektedir. Öncelikle ilgili santralin konum (koordinat) ve teknik konfigürasyon bilgileri gerekir, buna ek olarak farklı hava modellerinden elde edilmiş geçmiş zamanda o konum için üretilmiş hava tahminleri, yine aynı zamana ilişkin santralin geçmiş üretim verileri ile bu verilerin filtrelenmesi için bakım&onarım bilgileri kullanılır.

Yüksek doğruluk için yapay zeka uygulamaları kullanılır. Santralin bulunduğu bölge özelindeki en başarılı hava modelleri kullanılarak sistemin altyapısını kurgulanır, işletmeci tarafından sağlanan teknik bilgiler ve geçmişe dönük üretim verileri ile bu modeller kalibre edilir. Yapay sinir ağları (ANN) tüm ilgili parametler ile eğitilir. Santralin üretim davranışı geçmiş üretim, işletme ve hava durumu verilerinden öğrenilir. Çoklu hava modeli kombinasyonu ile akıllı bileşim oluşturulur ve yüzlece yapay sinir ağı arasından, tüm konumlar için kusursuz model elde edilir. Bu sayede gelecek saatlerdeki veya günlerdeki hava tahminine göre santralin ne kadar elektrik üreteceği belli bir tutarlılık ile tahmin edilebilir. Geçmişe dönük verilerin kalitesi (format, tamamlılık oranı, çözünürlük) ve miktarı makine öğrenmesi sürecini besleyen ana girdilerdendir ve tahmin kalitesi buna doğrudan bağlıdır.

Kaynak: Görkem Teneler / Verk Enerji