27-YANGINDAN KORUNMA

Bugüne kadar edinilen tecrübeler doğrultusunda rüzgar türbinlerinde çıkan yangınlar yerden yükseklik ve kurulum lokasyonları gibi sebeplerden dolayı ani müdahaleye fırsat vermemektedir.

Üreticilerin, operatörlerin ve hatta itfaiye ekiplerinin bile çaresiz kaldığı bu konuda, standartlara uygun tam otomatik yangın algılama ve söndürme sitemlerin kurulumu ve yine standartlara uygun şekilde türbinlerin bakım ve onarımları periyodik olarak gerçekleştirilmelidir.

Peki rüzgar türbinlerini yangından neden koruyoruz?

-Çevreyi korumak için
-Değerleri korumak-Yüksek yatırımların korunması
-Riskleri minimize etmek için
-Üreticiler ve mal sahipleri için temiz enerji imajının zarar görmesinin engellenebilesi için
-Enerji üretimine katkılarının kesintisiz olarak sağlanması amacıyla rüzgar türbinleri yangından korunmalıdır.

Yangın riski taşıyan bölümler:
– Nacelle
– Switch Cabinets

Bir rüzgar türbininde yangın çıkması için 3 bileşene ihtiyaç vardır. Bunlar; yanıcı madde (yağ ve yağlayıcılar, plastik ve elektronik cihazlar), oksijen ve enerji kaynağı (cihazların fazla ısınması, elektrik kaçakları ve yıldırımdan)’dır.

Sonuç olarak;

Uzun ve pahalı iş kesintilerinden kaçınabilmek için; Yangını erken hatta mümkünse en erken algılayan yangın algılama sitemleri kurulmalı, güncel standartlara uygun, güvenilir ve kendini kanıtlamış markalar ve sistemler tercih edilmeli ve hem çalışan personelin hem de sistemin güvenliğini en iyi sağlayacak yangın söndürme sistemleri tercih edilmelidir ve bakımlar ve sistem güncellemeleri periyodik olarak yapılmalı ve sistemlerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sürekli hale getirilmelidir.

Kaynak: http://www.ruzgarsempozyumu.org/wp-content/uploads/2019/10/08-04.pdf