WINDY

01-RÜZGAR ENERJİSİNİN TARİHÇESİ

01-RÜZGAR ENERJİSİNİN TARİHÇESİ

Rüzgar enerjisi binlerce yıldır yelkenleri ilerletmek için kullanılsa da mekanik ve elektriksel amaçlarla kullanımı MS 1. Yüzyılda görülmüştür. MS 1 ...
02-KÜRESEL ENERJİ EKONOMİSİ

02-KÜRESEL ENERJİ EKONOMİSİ

Enerji Dünyasında son yıllarda önemli değişiklikler yaşanmaktadır. Soğuk savaş sonrasında başlayan en büyük endişe Dünya’da ki enerji arzında yaşanacak sıkıntıydı ...
03-AVRUPA VE DÜNYA'DA RÜZGAR ENERJİSİ

03-AVRUPA VE DÜNYA’DA RÜZGAR ENERJİSİ

Türkiye’de ilk MW ölçeğinde rüzgar enerji santralinin devreye alındığı 1998 yılında Avrupa Birliğine üye ülkelerde 6.453 MW bir kurulu güç ...
04-MEVCUT PAZAR

04-MEVCUT PAZAR

Türkiye’de MW ölçeğinde olmayan ilk rüzgar türbini 1984 yılında, Çeşme’de bulunan Altınyunus otelinin bahçesine dikilen 11/55 kW gücünde 2 jeneratöre ...
05-TÜRBİN ÇEŞİTLERİ

05-TÜRBİN ÇEŞİTLERİ

Rüzgâr türbinleri dönme eksenlerine, devirlerine, güçlerine, kanat sayılarına, rüzgâr etkisine, dişli özelliklerine ve kurulum konumlarına göre sınıflandırılırlar. Dönme Eksenlerine Göre ...
06-TÜRBİN PARÇALARI

06-TÜRBİN PARÇALARI

Temel : Demir donatı ve yüksek kalite betondan oluşan, tüm sistem yüklerini taşıyan bölümdür. Kule : Rüzgar hızı ve enerjisi ...
07-TÜRBİN ÜRETİCİ FİRMALAR

07-TÜRBİN ÜRETİCİ FİRMALAR

2019 yılsonu itibari ile, Türkiye’de işletmedeki Reslerin türbin markalarına göre dağılımına göre kurulu güç bakımından liderliği Nordex firması almaktadır.yaklaşık 2,1 ...
08-YERLİ ÜRETİM

08-YERLİ ÜRETİM

Türkiye’de üçüncü MW ölçeğinde rüzgar enerji santralinin devreye alındığı 2000 yılında, türbinin önemli aksamlarından olan kuleler ülkemizde Gemlik’te bulunan Çimtaş ...
09-YEKA PROJELERİ

09-YEKA PROJELERİ

YEKA kısaltması, “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları” anlamına gelmektedir. Bugüne kadar ülkemizde 2 adet karasal projeler için YEKA ihaleri sonuçlanmıştır. 1 ...
10-TÜRBİN KANADI ÜRETİM AŞAMALARI

10-TÜRBİN KANADI ÜRETİM AŞAMALARI

Günümüzde özellikle 100 metreye varan uzunluklara yaklaşan kompozit rüzgar türbin kanatlarının üretimleri temel olarak vakum infüzyon metodu ile gerçekleştirilmektedir. Rüzgar ...
11-ÇELİK KULE ÜRETİM SÜRECİ

11-ÇELİK KULE ÜRETİM SÜRECİ

Kule, rüzgar türbinlerinde nacelle ve rotoru taşıyan bir rüzgar türbininin en önemli bileşenlerinden biridir. Sebebi ise kule üretiminde yapılan hata, ...
12-PROJELERİN FİNANSE EDİLEBİLİRLİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

12-PROJELERİN FİNANSE EDİLEBİLİRLİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

RES projelerinin finanse edilebilirliğini artırmak için yatırımcıların önem vermesi gereken konular, risk yönetimi, durum tespit çalışmalarının eksiksiz yapılması, finansal modellemeye ...
13-RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİNİ BELİRLEMEK İÇİN GEREKEN VERİLER

13-RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİNİ BELİRLEMEK İÇİN GEREKEN VERİLER

Rüzgar enerjisi potansiyeli belirlenecek olan bölgede dikilecek bir ölçüm direği ile en az 1 sene boyunca rüzgar hızı ve rüzgar ...
14-POTANSİYEL SAHA BELİRLEME

14-POTANSİYEL SAHA BELİRLEME

Rüzgâr projelerinin geliştirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken pek çok kriter vardır. Proje konumlarının doğru seçilmesi üretimi ve projenin yapılabilirliğini doğrudan ...
15-İDARİ SÜREÇ ANALİZİ

15-İDARİ SÜREÇ ANALİZİ

Yatırımcı tarafından bölge veya il seçeneği belirlendikten sonra, genel rüzgar verileri baz alınarak potansiyel alanlar tespit edilir. Bu alanlarda ön ...
16-ÇED YÖNETMELİĞİ

16-ÇED YÖNETMELİĞİ

Rüzgar enerji santrali projelerinde izin süreçleri ön lisansa ilişkin kurul kararı ya da ön lisansın alınması sonrasında çevresel etki değerlendirme ...
17-KURULUM VE DEVREYE ALMA İŞLEMLERİ

17-KURULUM VE DEVREYE ALMA İŞLEMLERİ

Her proje yatırımında olduğu gibi rüzgâr projeleri için de yatırım süreci fizibilite çalışmaları ile başlar. Santralin kurulumu için ön görülen ...
18-İŞLETME VE BAKIM PERİYODLARI

18-İŞLETME VE BAKIM PERİYODLARI

Rüzgar türbinlerinin boyut ve yapı itibariyle atmosferik olayların etkilerine (rüzgar, ısı, yıldırım, nem, vb) direk maruz kalması rüzgar türbinlerinin çalışma ...
19-PERİYODİK BAKIMLAR

19-PERİYODİK BAKIMLAR

Periyodik bakım yönteminde, önceden belirlenen bir zaman periyodunda makine parçalarının bakım ve onarımları yapılmaktadır. Düzenli olarak makine üzerindeki bütün donanımlar ...
20-KESTİRİMCİ BAKIMLAR

20-KESTİRİMCİ BAKIMLAR

Türbinleri çalışma zamanlarında ani duruşların olmaması ve türbinin uzun yıllar sağlıklı çalışması için yapılması gereken çalışmalardır. Kestirimci Bakım Yöntemleri: -Borescope ...
21-RÜZGAR ENERJİ HESABI

21-RÜZGAR ENERJİ HESABI

Günümüzde rüzgâr türbinlerinin üretim hesapları konuya özel hazırlanmış yazılımlar vasıtasıyla (WindPro, WAsP vb.) yapılabilmektedir. Bunun haricinde hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımları ...
22-RÜZGAR ENERJİ HESABINDA KAYIPLAR VE BELİRSİZLİKLER

22-RÜZGAR ENERJİ HESABINDA KAYIPLAR VE BELİRSİZLİKLER

Ülkemiz ciddi bir rüzgar enerjisi kaynağına sahiptir. Rüzgar kaynak belirleme değerlendirmelerinin yapıldığı fizibilite çalışmalarında belirsizlikleri dikkate alarak sahanın yaşam döngüsü ...
23-KARASAL RÜZGAR ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

23-KARASAL RÜZGAR ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

üzgar elektrik santralinin projelendirilmesi, santral sahasından üretilebilecek enerji miktarına göre yapılır. Santral sahasından üretilebilecek enerji miktarı da proje sahasından alınan ...
24-RÜZGAR ÖLÇÜMLERİ

24-RÜZGAR ÖLÇÜMLERİ

02.11.2013 tarih ve 28809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” ve 17 Haziran 2014 tarih ve 29033 sayılı ...
25-DİJİTAL UYGULAMALAR

25-DİJİTAL UYGULAMALAR

Tüm enerji sektöründe olduğu gibi rüzgar enerjisi alanında da dijitalleşme uygulamaları hayata geçmeye başladı. Ancak dijitalleşme deneyimlerinin gideceği noktayı düşünürsek, ...
26-ATMOSFERİK BUZLANMA VE GÜÇ EĞRİSİ

26-ATMOSFERİK BUZLANMA VE GÜÇ EĞRİSİ

Rüzgar enerjisinin yaygınlaşması ile rüzgar türbinleri günümüzde çok farklı iklim koşullarında konumlandırılmakta ve bu iklim koşullarında üretim yapılmaktadır. Rüzgar potansiyelinin ...
27-YANGINDAN KORUNMA

27-YANGINDAN KORUNMA

Bugüne kadar edinilen tecrübeler doğrultusunda rüzgar türbinlerinde çıkan yangınlar yerden yükseklik ve kurulum lokasyonları gibi sebeplerden dolayı ani müdahaleye fırsat ...
28-SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

28-SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Rüzgar santrallerinde var olan altyapı bileşenleri aşağıdaki gibidir: -Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) bileşenleri: Scada, PLC, HMI, controller, DCS bileşenleri -Kurumsal ...
29-YILDIRIMDAN KORUNMA ÖNLEMLERİ

29-YILDIRIMDAN KORUNMA ÖNLEMLERİ

Rüzgâr santralinin bütün ekipmanlarının kesintisiz bir topraklama sistemine bağlanması gerekir. Bu topraklama sistemine, ara istasyonlar, transformatörler, kuleler, rüzgâr türbin jeneratörleri ...
30-RÜZGAR ENERJİSİNDE DEVLET TEŞVİKLERİ

30-RÜZGAR ENERJİSİNDE DEVLET TEŞVİKLERİ

Proje sahibi firmaya verilen teşvikler: 29.12.2010 tarihli ve 6094 nolu YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUNDA ...
31-ŞEBEKE ENTEGRASYONU

31-ŞEBEKE ENTEGRASYONU

Malum olduğu üzere, yenilenebilir enerjinin genel elektrik üretimi içerisindeki payı son yıllarda gerek dünya genelinde gerekse de ülkemiz özelinde ciddi ...
32-DENİZ ÜSTÜ VE KARASAL RES PROJE GELİŞTİRME SÜREÇLERİNDE FARKLAR

32-DENİZ ÜSTÜ VE KARASAL RES PROJE GELİŞTİRME SÜREÇLERİNDE FARKLAR

Uluslar Arası Yenilenebilir Enerji Ajansı veriline göre Dünya’da kurulu Onshore (karasal): 2018 yılında 542GW, 2030 yılında 1787GW ve 2050 yılında ...
33-NEDEN DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR SANTRALLERİ

33-NEDEN DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR SANTRALLERİ

1991 yılında ilk kez Danimarka’da işletmeye giren deniz üstü (off-shore) rüzgar santrallerinin teknolojik gelişmelerle ve maliyetlerinin düşmesiyle önümüzdeki yıllarda giderek ...
34-DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR SANTRALİ ÖLÇÜM PARAMETRELERİ

34-DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR SANTRALİ ÖLÇÜM PARAMETRELERİ

Türkiye’de karaüstü rüzgar ölçümleri yapılmakta olup denizüstü rüzgar ölçümleri henüz bulunmamaktadır. Denizüstü rüzgar ölçümleri, genellikle 150 metre yüksekliğe kadar yapılabilmektedir ...
35-DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR TÜRBİN TEMELLERİ VE ÜRETİM TESİSİ

35-DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR TÜRBİN TEMELLERİ VE ÜRETİM TESİSİ

Günümüzde rüzgar enerjisine dayalı kurulu güç , küresel olarak GWEC Global Wind Report 2019 raporu’na göre 651 GW seviyesini geçmiş ...
36-AÇIK DENİZ RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIM MALİYETİ

36-AÇIK DENİZ RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIM MALİYETİ

Yeni teknolojilerin çoğunda olduğu gibi kullanım yaygınlığını belirleyen en önemli etkenlerin başında maliyet gelmektedir. Açık deniz rüzgâr enerjisinin maliyeti karadaki ...
37-TÜRKİYE'DE DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ

37-TÜRKİYE’DE DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ

Türkiye’de açık deniz rüzgâr enerjisi potansiyelinin en fazla olduğu bölge rüzgâr hızlarının 9 m/s’ye ulaşabildiği Ege Bölge’sinin kuzeybatı bölgesidir. Teknik ...
38-HİDROJEN ENERJİSİ

38-HİDROJEN ENERJİSİ

11 Aralık 2019’da Avrupa Birliği(AB) Komisyonu tarafından yayımlanan Avrupa Yeşil Anlaşması, Avrupa’yı 2050 yılına kadar karbonsuzlaştırılmış bir kıta haline dönüştürmeyi ...
39-RÜZGAR TÜRBİNLERİ DOĞAL HAYATA ZARAR VERİR Mİ

39-RÜZGAR TÜRBİNLERİ DOĞAL HAYATA ZARAR VERİR Mİ

RES’lerin kuşları etkileri, RES’in kurulacağı sahanın konumu, topoğrafyası, habitat yapısı ve çeşitliği, tür çeşitliliği gibi mekânsal; kurulacak türbin sayısı, türbinler ...
40-RÜZGAR TÜRBİNLERİ GÜRÜLTÜLÜ MÜ ÇALIŞIR

40-RÜZGAR TÜRBİNLERİ GÜRÜLTÜLÜ MÜ ÇALIŞIR

Gürültü, rüzgâr enerjisi mühendisliğinin en önemli konularından biridir. Gürültü, istenmeyen ses olarak tanımlanmaktadır. Rüzgâr türbinlerinde gürültü iki farklı sebeple oluşmaktadır ...
41-RÜZGAR TÜRBİNLERİ İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI MI

41-RÜZGAR TÜRBİNLERİ İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI MI

Rüzgar santrali için lisansı almak isteyen kurumların yerine getirmeleri gereken birçok kıstas bulunuyor. Santralin bölgedeki insanların sağlığını ve ekosistemi tehdit ...
42-ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN TÜRBİNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

42-ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN TÜRBİNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Rüzgar enerjisi ülkemizde hızla yaygınlaşmaktadır. Hali hazırda ülkemizdeki rüzgar enerjisi kurulu gücü 8GW aşmıştır. Bu da işletmede olan binlerce rüzgar ...
43-GERİ DÖNÜŞÜM

43-GERİ DÖNÜŞÜM

Rüzgar enerji santrallerinde kurulum ve bakım süreçlerinde oluşan tehlikeli & tehlikesiz atıkların yönetimi, sevkiyatı, bertaraf ve geri dönüşümü Çevre ve ...
44-GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ

44-GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ

Rüzgar Enerjisi Santrallerinde (RES) üretilen enerjinin miktarı ve sürekliliği rüzgarın esmesine yani doğa koşullarına bağımlı durumdadır. Bu nedenle enerji miktarı ...
45-ÜRETİM MODELLEMELERİ

45-ÜRETİM MODELLEMELERİ

Herhangi bir rüzgâr ve güneş enerjisi santrali özelinde yapılacak üretim tahmin modellemesi için geçmiş zaman verilerine dayalı bir çalışması yapılması ...
46-İSTİHDAM

46-İSTİHDAM

Rüzgar türbin üreticileri ve türbinleri için komponent üreticilerinin, rüzgar sektöründeki direk istihdam pastasının en büyük payını almaktadırlar (%59), direk istihdama ...
47-MİCRO SİTİNG

47-MİCRO SİTİNG

Micro-siting (“konumlandırma”), bir Rüzgar Enerjisi Santrali’ nin sahasında, kurulumdan önce o sahadaki türbinlerin tam olarak hangi “nokta” ya dikileceğinin belirlenmesine ...
48-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

48-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Bir Rüzgar Enerjisi Santralinin kurulumu çok sayıda tüzel kişinin ve çalışanın bir araya gelerek birden fazla merkez tarafından yönetilen ve ...
49-KURULUM VE DEVREYE ALMA SÜREÇLERİ

49-KURULUM VE DEVREYE ALMA SÜREÇLERİ

Rüzgar Enerjisi Santrali’ nin (“RES”) kurulumuna dair sözleşme, birden fazla Kanunun ilgi alanına giren ve aynı zamanda teknik bakımdan son ...
50-İŞ HUKUKU YÖNÜNDEN KURULUM VE OPERASYON

50-İŞ HUKUKU YÖNÜNDEN KURULUM VE OPERASYON

Bir Rüzgar Enerjisi Santralinin Kurulumu ve Operasyonu, Çalışma Hukuku bakımından yoğun ve ciddi düzeyde bilgi ve özen gerektiren bir süreçtir ...